BOH HOVORÍ

   Ak som veriaci, poznám hlas svojho Otca z neba? Ak nie, iste ho chcem čím skôr spoznať. Milujem Boha, ktorého nepoznám? Ktorého nepočujem? S ktorým nemám osobnú skúsenosť? Kto si viac praje, aby som ho spoznal – ja či On? Asi On, veď ma miluje. On túži, aby ho Jeho dieťa počulo, cítilo, vnímalo.

   Éra slobody v našej krajine umožňuje vydávať množstvo kvalitných duchovných kníh. Dnes je ich na trhu ozaj veľa. Až sa človek zamotá, nevie, ktorú si má vybrať. Veď všetky ho môžu obohatiť a potešiť. I tak si však myslím, že sú veci dôležité a najdôležitejšie. Na knižnom kresťanskom trhu je už rok užitočná kniha AKO POČUŤ BOŽÍ HLAS od P. a M. Virklerovcov, ktorá nám môže trošku napomôcť vyznať sa v rôznych podnetoch a nasmerovať nás na „hlas“ Boha Otca.

   Aj Miriam vám chce prinášať na povzbudenie osobné skúsenosti s Bohom, ako sa nám rôznymi spôsobmi prihovára. A to nielen niektorým, lebo On chce hovoriť ku každému. Niekedy sa to stáva cez sny v noci, inokedy prehovorí cez iného človeka, cez film, knihu, cez vývoj udalostí a životné situácie, priamo do mysle ako nápad, myšlienka či obraz pri modlitbe i mimo času modlitby, alebo cez Božie slovo – Bibliu.

 

SEN

 

   Raz sme spravili chybu so stavanou pecou. Zavreli sme jej dvierka príliš skoro, teda keď ešte bolo vo vnútri nedohorené drevo, hoci majstri, čo pec stavali, nás veľmi jasne poučili o manipulácii s ňou a varovali pred rizikami a následkami. Ale človek je tvor nevšímavý a omylný. Čiže v noci drevo horelo, vzduch z izby nevchádzal dnu, kov dvierok sa topil, vytekal na dlažbu do izby a škodlivý dym šiel do detskej izby hore. Ráno sa nás zmocnila panika – hlavne manžela, ktorý ihneď pochopil, čo všetko sa stalo. Najprv však zistil, že deti našťastie žijú, vyvetral im poriadne izbu, no nato mi oznámil, že pri tomto zaobchádzaní pec na niektorom mieste vo vnútri praskla, teda treba ju otvoriť – rozobrať a máme škodu 7000,- eur. Rozhodne ju nemožno používať, kým sa nezlepí nanovo. Hneď počas ďalšej noci som mala sen. Snívalo sa mi úplne jasne a konkrétne, že pec nepraskla a že v nej môžeme zakúriť bez strachu. A v tom sne som vnímala, že mi to vraví Boh. Nevysvetlil mi to technicky, čo sa vlastne predtým stalo, ako a prečo, len ma uistil o vnútornom stave pece, do ktorej ľudské oko zvonku nevidí. Manžel pomaličky uveril mojim slovám o jasnom pokyne v sne a opatrne, s napätím zakúril. Pec fungovala, do detskej izby šlo len zdravé teplo. Pán to vedel, a tak nás ušetril zbytočných nákladov na rozkladanie a znovustavanie.

Alena