Milé čitateľky, čitatelia (novej) Miriam!

 

Hriech ostáva hriechom, aj keď ho premenujeme na „problém“. Ale tiež človek stále ostáva človekom , aj keď ho niekto prestane mať rád. Jeho dôstojnosť a potreba prijatia v láske mu ostávajú. Z tohto predpokladu by sa mali odvíjať všetky naše postoje k životu ako takému. K hriechom, ľuďom i skutočným problémom.

 

Marcová Miriam si vzala na mušku nás – slabých, padajúcich, no i vstávajúcich ľudí, deti Boha dokonalého v láske.

 

Navštívime ženské väznice v rozprávaní pani Rút Krajčíovej, zopakujeme si manželské princípy vďačného spolunažívania, zasmejeme sa na omyloch ženy, čo rada pracuje s ohňom, a povzbudíme sa premenami skutočných hrdinov, ktorých dnes poznáme ako svätých, hoci kedysi prechádzali urputnými osobnými zápasmi. A to, že nám Boh dôveruje, najlepšie vidíme na našich deťoch, stále sa rodiacich, stále usmiatych, ako prinášajú do našich životov svoj prirodzený humor, keď spoznávajú svet okolo nás.

 

Želáme vám svetlo a úprimnosť k sebe samým, aby sa aj na vás naplnilo zasľúbenie, že len tí, čo majú čisté srdce, uvidia Boha.