10 rokov je vek dieťaťa, ale už nie celkom malého, takéto už vie veľa o svete a živote, ale stále nie je dospelé ani zrelé. A taký je možno aj časopis Miriam – máme za sebou 10 rokov práce na ňom, ktorá je o hľadaní, skúšaní, úspechoch i problémoch. Ale taktiež sme sa veľa podstatného naučili. Z nášho vývoja vám v decembrovom vydaní ponúkame to najkrajšie, pre nás – redaktorky najsilnejšie, čo nám pisatelia poslali alebo čo sme aj my samé vytvorili. Články sme vyberali a zaraďovali podľa vnútornej sily, podľa prítomnosti milujúceho, múdreho Boha v opisovaných situáciách, kedy On mocne konal. A tiež sme sa snažili zachytiť rozmanité témy a rozličné oblasti života, aj spoločensky aktuálne, aby ste aj vy spolu s nami načerpali viac nádeje, viac povzbudenia, viac inšpirácie hľadať živého Krista vo vašich všedných i mimoriadnych dňoch. Prajeme vám kopec radosti a milosti!