Kde som sa tu vzal?

Autorky: Alena Ješková, Adela Hroncová

(Vydala: redakcia časopisu Miriam - Slovo pre ženy, o.z., 2014)

 

Recenzie:

 

Spolu sme to urobili s deťmi, radi si to čítali a vyfarbovali. Vysvetľovali sme si veci na ich úrovni. Je to dobrá kniha aj pre tých rodičov, ktorí sami od seba nehovoria deťom tieto „intímne veci“ a to je dobrá pomôcka, ako vzbudiť u detí zvedavosť a zároveň rozhovor s rodičom. 

Martina

 

S potešením som si prečítala túto knižočku. Veľmi ma oslovila jej jednoduchosť, ktorá pomôže rodičom úprimne, prakticky a priamo vysvetliť fungovanie ľudského tela a zároveň odovzdať hodnoty a princípy Božieho kráľovstva, ktoré deťom určite zostanú na celý život. Veľkou výhodou je aj jej interaktívnosť, ktorá podporí u detí proces zapamätania si.

Andie, biologička

 

Je veľmi pekne spracovaná slovom i obrazom, len mne sa to zdá veľmi skoro v predškolskom veku povedať deťom to, čo je na str. "Bábätká" a ďalších troch stranách, aj keď je to jemne a vkusne povedané.

Beáta

 

Takáto knižka pre deti na trhu chýbala. Odporúčam ju všetkým rodičom, ktorí chcú k deťom pristupovať v pravde a úprimnosti. Oceňujem interaktívne spracovanie a zároveň citlivo ponechaný priestor pre rodičov, koľko z knižky deťom povedať.

Silvia

 

Knižočka sa mi veľmi páči. Je písaná jemne, citlivo a pravdivo.

Andrea

 

Tá knižka je veľmi pekná, fakt som si ju naraz prečítal za pár minút. Ešte raz gratulujem k skvelej knižke.

Martin

 

Knižočka A. Ješkovej a A. Hroncovej je perfektnou ukážkou, ako by mali dnešní mladí ľudia reagovať na výzvy súčasnosti a rodičia na obmedzovanie slobody svedomia vo výchove. Je rozhodnou reakciou na trend vniesť už v predškolskom období do duše dieťaťa pokrivené chápanie sexuality a nejasné tendencie pri formovaní jeho sexuálnej identity. Bude výbornou pomôckou pre rodičov detí predškolského veku, aby sa dokonale vcítili do dieťaťa v 5.- 6. roku a jednoduchým spôsobom ho pripravili na budúci nápor, čo sa týka skutočností vzniku života a jeho odovzdávania ďalej prostredníctvom rodičov. „Svet ide rýchlo dopredu“ a na dušu dieťaťa sa vrhá najrôznejšími spôsobmi. Napriek tomu mnohí rodičia neraz nevedia, ako a kedy začať hovoriť s deťmi o základných veciach v sexuálnej oblasti. Sú v pomykove, ak majú správne deťom odpovedať na prekvapujúce otázky, ktoré ich niekedy dokonca šokujú.

Knižka je vynikajúcou pomôckou vďaka jej prirodzenému, nenásilnému a pravdivému spôsobu. Vysvetľuje podstatné skutočnosti vzniku života ako samozrejmú súčasť okolitého stvorenia a diania, bez upínania sa na oblasť sexuality, ktorá preto nie je zahalená žiadnym tabu, ani nie je ovplyvnená nevhodným vnímaním dospelých, či pokrivená skazenosťou súčasnosti. Vrelo odporúčame všetkým rodičom detí predškolského veku. 

Mudr. Anna Kováčová, detská psychiatrička

 

Knižku už mám celú prečítanú. Veeeľmi milá. Uz konečne viem, ako som sa tu ocitla :-). Ozaj pekná knižka a užitočná.

Lenka

 

Priznám sa, nemám veľkú dôveru k „príručkám o živote“, ani nemám chuť ich kupovať a čítať svojim deťom. Najradšej si vždy počkám na otázky, ktoré sa im samým utvoria v hlavičkách a potom vlastnými slovami, formou dialógu a ich doplňujúcich otázok, rozprávame o všetkom, čo potrebujú vedieť, čo ich zaujíma. Keď sa mi dostala do rúk novinka z vydavateľstva Slovo pre ženy o pôvode života a počatí človeka, zaujatá pútavou prvou stranou som si ju otvorila, a myslela som si, že ju zase zavriem a odložím na policu. Ale skončila veru v detskej izbe mojich detí. :-) Ponúka totiž presne to, čo mi vyhovuje: rozpráva o Bohu a láske v rámci zdravej rodiny ako o najprirodzenejšej veci na svete, čo je v dnešnej dobe vzácnosť. A popri deťom blízkych aktivitách a ilustráciách ponúka priestor na vlastné konkrétne otázky a odpovede, ba priam vyžaduje dialóg dieťaťa s rodičom, ktorý sa netýka nejakého Adamka z knižky, ale mňa, teba, nás, našej rodiny. A hoci je určená primárne predškolákom, debata nad knižkou zaujala dokonca aj môjho zvedavého 10-ročného syna.

Ivana

 

Možno sa vás už spýtalo vaše dieťa, ako sa dostalo do maminho bruška a možno vás táto otázka ešte len čaká. Ja som pri rozhovore o láske, intimite a počatí použila výbornú pomôcku – knihu „Kde som sa tu vzal?“ Je písaná formou rozhovoru mamy so synom škôlkárom. Dieťa si v nej kreslí, vymaľováva, dolepuje, rieši drobné úlohy. Hlavný je však rozhovor, pri ktorom som mala možnosť prirodzene odpovedať na otázky mojej dcéry. Je pre mňa dôležité, že v knihe je téma počatia života zasadená do kontextu rodiny v súlade s Božím poriadkom.

Tereza

 

Keď som dostala túto knižku o pôvode života pre deti do ruky, povedala som si „KONEČNE“!

Konečne sa niekto z kresťanského prostredia pustil do spracovania, áno, dovolím si tvrdiť, obávanej i stále tabuizovanej „sexuálnej výchovy“ pre deti v predškolskom veku i keď táto knižka svojím dôrazom na stvorenie, lásku a vzťah hranice suchej, biologickej sexuálnej výchovy našťastie presahuje.

V tomto veku, keď dieťa kladie otázky „ako sa bábo dostane do mamičky“, je ten najsprávnejší čas, kedy mu povedať skrátka „holú“ pravdu, lebo vtedy mu je to prirodzené. Okrem toho bolo by bláznovstvom nevyužiť to, že v tomto veku si dieťa odpoveď pýta od rodiča a čo je veľká výhoda, v tomto veku je dieťatko ešte oprostené od pubertálneho studu a pocitu trápnosti. Je škoda, že mnoho rodičov nedokáže prekročiť svoje vlastné pocity trápnosti a otvorenú tému zahovorí nejakým nezmyslom, či dokonca klamstvom.

Myslím si, že táto kniha nie je iba čítaním o zrodení života, nie je len náučnou knihou, ale je predovšetkým úprimným rozhovorom dieťaťa s rodičom, ako sa veci majú. Autorka textu teda svojím príkladom dáva osobný príklad i nám, že s deťmi sa má hovoriť o všetkom, len treba zvoliť vhodný jazyk. Rodičia, ktorí nevedia, ako touto témou dieťa previesť, majú v ruke jednoduchú a kvalitnú pomôcku. Ešte raz oceňujem úprimné, otvorené, kreatívne osobné spracovanie tejto témy formou rozhovoru matky a syna o tom, ako to je s tým zrodom.

Oceňujem aj didaktickú formu spracovania témy, kde si deti môžu prakticky zažiť a „ohmatať“ túto tému cez rôzne aktivity, napr. cez sadenie semienok, vyfarbovanie, koláž, obliekanie Adama a Evy... A takisto sa mi páči vhodne zvolený samotný formát knihy, ktorý je ešte „neokukaný“. Ilustrácie sú veľmi dôležité najmä pre deti, ktorým je kniha určená. V knižke je ich dosť, majú osobitý charakter a obsah knihy pekne zobrazujú, dotvárajú a vizuálne dopĺňajú.

Veľmi sa mi páči, ako autorky zasadili tému zrodenia života do Božieho stvorenstva. Páči sa mi symbol spolupráce na Božom stvorení, páči sa mi, že konečne sú niekde Adam a Eva zobrazení nahí, tak ako v skutočnosti pred Bohom stáli a k tomuto obrázku je náramne vtipná šalamúnska aktivita „Obleč Adama a Evu“. Veľmi prirodzene ich deti chcú obliecť, aby im nebola zima :-).

Keď som čítala knihu s mojím takmer 5-ročným synom, najviac sa mu páčil symbol spojenia muža a ženy ako „puzzle“, dokonca to viac ráz zdôraznil a chcel túto pasáž čítať viackrát.

Okrem toho je veľmi pekné, že autorky pracovali s pojmom láska, vzťah, a rodina ako východisko spojenia sa muža a ženy. I keď by mnohí mohli napádať idealizovanie rodinného života, vzťahu muža a ženy, predškolský vek je práve ten, kedy dieťa potrebuje mať vymedzené, kam patrí. No napriek tomu sa autorka nevyhýba skutočnosti, že niektorí rodičia nemôžu porodiť dieťa a niektorí sa zasa oň nemôžu postarať a detským jazykom vysvetľuje, že niektoré deti – „deti z domčeka“ nemusia vychovávať biologickí rodičia, ale náhradní, pretože skutoční rodičia sú tí, čo dávajú deťom lásku.

A láska je v tejto knihe prítomná na každom liste.

Ďakujem, že vďaka tejto knižke môžem byť o trochu lepšou, otvorenejšou mamou!

Mgr. Art. Lucia Kralovičová, liečebná pedagogička, mama, učiteľka


Nemám síce deti, ale knižku som si so záujmom prečítala. Oslovila ma, páči sa mi, ako podáva príbeh narodenia. Je jednoduchý, pútavý a interaktívny. Verím, že bude mať veľa malých i veľkých čitateľov.

Jana