O pozitívnych vzoroch

   Keď je chlapec v predškolskom veku, často býva jeho najlepším kamarátom otec. Spolu sa hrajú, spolu objavia čaro bicyklovania či futbalu. Je skvelé, ak sa pre chlapca neskôr stane otec aj vzorom a v živote čerpá z jeho skúseností. Chlapci, hlavne v období dospievania, však mávajú svoje vzory najmä z radov spevákov a hercov. Myslia si, že keď sú títo muži často medializovaní, tak musia byť tými najlepšími, z koho si môžu brať príklad.

   Pre médiá totiž nie je zaujímavé hovoriť pozitívne o lekárovi, ktorý odmietol vykonať potrat, či o otcovi rodiny, ktorý dal prednosť deťom pred kariérnym postupom. Pre médiá nie je zaujímavé písať o mužoch, ktorí bránia tradičnú rodinu pred liberalizmom, ktorý človeka pod maskou slobody neskôr zotročí. Pre médiá je zaujímavejšie zosmiešniť poslanca kresťana, ktorý sa snaží o mravnejšiu spoločnosť, obmedzenie erotiky v tlači či o zavedenie tzv. „časovej opony“ v televízii. Pre médiá je zaujímavejšie púšťat do éteru piesne alebo videoklipy, ktoré otvorene nabádajú na veci, ktoré mladý muž v období puberty nedokáže správne spracovať a ktoré nemajú nič spoločné so zdravým vývinom.

   To, že sú na titulných stránkach časopisov pochybné typy, zmeniť asi nemôžeme. Môžeme však ponúknuť svojim synom i vnukom iné pozitívne osobnosti, alebo sa spolu ponoriť hlbšie pri analýze, kto môže a kto by nemal pre nich vzorom byť. Možno stačí tak málo – ukázať im aj druhú stranu mince: spevák je síce na výslní polularity, možno nedávno dostal aj prestížne ocenenie, v súkromí sa mu však následkom častých neprítomností rúca manželstvo, jeho deti ho už takmer nevidia a na koncertoch má medzi piesňami dvojzmyselné narážky alebo gestá. Boh mu dal veľký dar – krásny hlas – on ho však nevyužíva na dobré veci.

   Poukazovať len na negatíva pri medializovaných osobnostiach však nestačí. Ako rodičia by sme mali prebrať aj aktívnu úlohu, zaujímať sa o to, aký druh hudby sa našim deťom páči, k akému žánru inklinujú a ponúknuť im alternatívu. Na Slovensku je gospelová hudba cielene zaznávaná, je o nej vytváraný obraz ako o menej kvalitnej, plnej prvoplánových náboženských textov. Pritom to tak vôbec nie je. Ak sa o túto hudbu zaujímame, budeme ju vedieť prezentovať aj našim deťom a možno budeme sami prekvapení kvalitou piesní z domácej, ale aj zahraničnej produkcie. Aj náš tínedžer môže medzi kamarátov priniesť CD-čko, ktorým ich zaujme a osloví. Mladí ľudia možu byť správne vedení aj skrze kvalitnú kresťanskú muziku. Ak si takýto album do rodiny zakúpime (nenapálime si ho ani nestiahneme na pirátskej webstránke), napomáhame šíreniu kresťanských hodnôt v spoločnosti a podporujeme interpreta v jeho ďalšej tvorbe.

   Predovšetkým nesmieme na záujmy našich detí rezignovať. Nenechávajme ich bez povšimnutia za počítačom alebo za dverami detskej izby. Povedzme im viac o pozitívnych vzoroch, kapelách a spevákoch, hodných nasledovania. A v prvom rade, povedzme im najviac o Ježišovi. Ak budú mať chlapci takéto vzory, raz možno nebudú v médiách na prvých stranách tí nesprávni muži.

 

V prípade záujmu o gospelovú scénu, kliknite napríklad na stránky:

www.gosamka.gospel.sk, www.campfest.sk, www.vyveska.sk, www.verimpane.sk, www.gospelcafeba.sk 

Vlado Bis
(editor webstránky o slovenskej a českej kresťanskej hudbe www.gosamka.gospel.sk)