Modlime sa za...

Ďakujeme za:

- za to, že sme sa smeli dožiť do dnešného dňa,

- za prichádzajúce krásne Vianoce, 

- za ľudí, ktorým na nás záleží,

- za vydarené pokusy a dokončené diela.

 

Prosíme za:

- za naplnenie Duchom Svätým, aby sme správne rozlišovali a rozpoznali dobré od zlého,

- za zjavenie konkrétnej osobnej vízie pre nasledujúce obdobie,

- za hlboký zmysel života pre každého člena rodiny,

- za schopnosť usporiadať si priority a aj podľa nich denne žiť,

- za zdravý politický a spoločenský vývoj v našej krajine,

- za ochranu klasickej rodiny tvorenej mužom, ženou a deťmi – dievčatami a chlapcami.