Prvá pomoc pre manželstvo v kríze

Diablov rukopis

   Poznáte to – niekto vám ukáže obraz, prečíta báseň alebo článok z magazínu a vy naisto viete, kto je autorom. Poznáte jeho rukopis. Aj diabol má svoj rukopis. Je dobré, ak o tom vieme, lebo keď ho niekde rozpoznáme, budeme vedieť, s kým máme dočinenia a o čo mu ide. Vstupujeme do duchovného boja s tým, o ktorom Biblia hovorí, že prišiel kradnúť, zabíjať a ničiť. To je jeho rukopis.

 

Zlodej prichádza

   Keď som začala mať problémy v manželstve, nevedela som, čo mám robiť, ako ďalej fungovať. Nešlo totiž o partnerské nezhody dvoch milujúcich sa ľudí, ktorí iba potrebujú nájsť súlad, rovnováhu či kompromis pri riešení konkrétnych problémov. Išlo o situáciu, kde jeden hovoril – ľúbim ťa, a druhý vravel – ľúbim ju. Šach – mat.

   Neexistoval pre mňa ťah, ktorý by som mohla urobiť na záchranu kráľa. Žiadna cesta, spôsob, metódy či odborné rady, ako na vzťahu ďalej pracovať, ako ho zlepšiť, zmeniť – nepomáhali. Kde niet lásky, niet ani záujmu. Jediné, o čo mal môj muž záujem, bolo skončiť hru a byť s ňou. Šach.

 

Prvá pomoc

   V čase mojej najväčšej bolesti, keď som nedokázala ani nakupovať bez toho, aby som sa v obchode pri regáli s pánskou kozmetikou (manželovej značky) nerozplakala, sa mi do rúk dostala útla brožúrka. Marylin s dvoma deťmi v nej popisovala svoj boj o záchranu manželstva. Uvádzala, ako ju kňazi, priatelia aj príbuzní odhovárali, aby to vzdala, že niet nádeje. Veď aj Božie slovo hovorí, že ak chce odísť, má ho nechať. Marylin čakala tretie dieťa a nechcela ostať sama. Milovala svojho muža a chcela otca pre svoje deti. Nakoniec prišla k Ježišovi. Smutné, že ako kresťania často končíme tam, kde by sme vlastne mali začínať. A Ježiš začal v Marylinom srdci a manželstve konať. „Priložím ti liek na tvoju boľavinu a uzdravím ťa od tvojich rán od úderu, lebo ťa volajú zahnanou...“ Začal uzdravovať jej srdce a učil ju, ako má vidieť svojho manžela duchovným zrakom. Ako toho, ktorý je „zajatý diablom konať jeho vôľu“. Neznamenalo to, že by Michael nebol zodpovedný za to, že namiesto vlastnej manželky túžil po inej, že by neniesol vinu za svoj alkoholizmus, za pornografiu, do ktorej upadol, za sebectvo a pýchu... Ježiš jej začal zjavovať, ako ho vidí On, aké plány pre neho má, lebo On „má pre každého z nás dobrú budúcnosť a nádej“. Ukázal jej hriech ako snehovú guľu, ktorá sa gúľaním v snehu (hriechu) zväčšuje. Michaelova vina bola v tom, že sa otvoril pokušeniu a hriechu a potom ho už diabol vláčil, ako on chcel, aby mu ukradol rodinu, aby ho zabil a zničil ich manželstvo. Marylin začala svojho muža vidieť ako zajatca v diablovom kráľovstve, ktorý musí poslúchať svojho „pána“. A preto keď Michael prichádzal domov a nadával, že ju nenávidí a nikdy nechcel mať deti, Marylin, naplnená nadprirodzenou Božou láskou a vedená Božím duchom, ktorému sa dala k dispozícii, odložila Michaelovi kabát a prestrela na stôl večeru. To nečakal. Čakal hádky a nenávisť v očiach, výčitky a krik, trieskanie dverami a plač. Na to bol pripravený. Chcel jej v zápätí povedať, že je hysterická a takto sa nedá žiť, že sa musia rozviesť. Nebol pripravený na Božiu lásku pretekajúcu cez Marylino srdce. Na lásku, o ktorej Písmo hovorí, že „láska Božia nás vedie k pokániu“. Božie slovo je a ostalo verné a vykonalo, na čo ho Boh poslal. Michael už nemohol zniesť sám seba po tom, čo Marylin reagovala na každú jeho nenávisť láskou, na každé obvinenie odpustením. Premožený Božou láskou po troch rokoch boja padol na kolená. Pred Bohom aj pred svojou ženou. Boh sa v ich manželstve oslávil a dnes slúžia manželstvám v kríze po celom svete.

 

Rozvod

   Ako som postupne prechádzala vlastným podobným príbehom, spoznávala som v tom, ktorý zažívala Marylin, rovnakú taktiku, spôsob boja, princípy správania a útokov. Aj mne manžel hovoril slová, ktoré mali vyvolať vo mne nenávisť. Za takých okolností by bolo ľahšie vojsť do súdnej siene ako odporcovia, ktorí sa potrebujú vymaniť zo strašného vzťahu, v ktorom už niet vzájomnej lásky ani porozumenia. Nakoľko sa odporca s odporkyňou odcudzili, partnerský vzťah nespĺňa základné biologické ani spoločenské funkcie – vyhlasujem manželstvo za rozvedené. Mat.

   Začala som chápať, že to nie je náhoda, keď sa v dvoch odlišných manželských pároch, (Marylinom aj mojom) v rozdielnych kultúrach, s rôznym sociálnym a rodinným pozadím, na dvoch vzdialených kontinentoch prejavuje ten istý rukopis. Rovnaký, ktorý sa znova a znova objavuje v stovkách rozpadajúcich sa manželstiev na Slovensku. Menia sa možno okolnosti, ale nemení sa stratégia a cieľ – kradnúť, zabíjať a ničiť. Vzťahy lásky, rodiny a manželstvá.

 

On bude bojovať za vás

   Keď som definovala tento rukopis, povzbudilo ma to začať používať rovnakú stratégiu boja, akú používala Marylin. Uverila som, že tento boj je Boží a že Boh bude bojovať za mňa. Neznamenalo to, že nebudem nič robiť. Dala som sa Bohu k dispozícii ako jeho nástroj, aby som mohla byť soľou zeme a svetlom sveta. Nebolo to v mojich silách, a nie je ani mojou zásluhou, ak sa mi to darilo. Človek nedokáže z vlastných síl milovať a odpúšťať tomu, kto ho vedome zraňuje a nemiluje. Ale „Bohu nie je nič nemožné“.

 

Víťazstvo odpustenia

   V priebehu rokov som prechádzala podobnými fázami ako Marylin: od počiatočného šoku, cez bolesť, boje v mysli a v srdci až po znovuzískanie lásky a úcty. Dokázala som odpustiť, vlastne – Ježiš odpustil vo mne. On to dokonal. Nadobudla som (neúmyselne) ešte jedno poznanie: to „najhoršie“, čo môžete urobiť človeku, ktorý vám ubližuje, je milovať ho. Ak sa odplácate zlým za zlé, je to možno spravodlivé, ale je oveľa lepšie poslúchnuť Božie slovo, ktoré hovorí: „Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak – žehnajte... Ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho. Ak je smädný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu.“

 

Boh je verný

   Mala som veľa príležitostí počas „môjho“ boja preveriť na sebe pravdivosť Božieho slova a vidieť ho v akcii. Ako „dokonalá láska vyháňala zo mňa strach“, ako som „všetko zvládala v Tom, ktorý ma posilňoval, v Kristovi“, ako „jeho radosť bola mojou silou“, ako On bol „mojím tešiteľom“, ako ma „vytrhával v deň súženia“, keď som na neho volala. Ako „On sám bojoval za mňa“. Vďaka Božej milosti som mohla zažiť v akcii aj slovo „Koho Syn oslobodí, je skutočne slobodný“. A v tejto jeho slobode dnes stojím. Plná Božej lásky a súcitu, lebo viem, komu som uverila. A spolu s ním dokážem v láske povedať: „Pane odpusť mu, lebo nevie, čo činí.“ Som vďačná Bohu za všetko, čo som za tie roky mohla s ním prežiť, ako som ho mohla spoznať ako verného a milujúceho Boha, ktorý je „blízky tým, čo sú skrúšeného ducha, ktorý nás nikdy neopustí a nezanechá“. V ňom som zvíťazila. Diabol dostal mat. Nech žije Kráľ.

Sára M.