POKLADY MORA

Konečne sa blížia prázdniny a ja sa už neviem dočkať dovo-lenky pri mori. Keďže nie som opaľovací typ a aj deti strážim radšej z vody, vždy si z dovolenky prinesiem kilá ka-mienkových a mušličkových suvenírov. Lenže mať mušle v škatuli na skrini neprináša radosť, a tak s nimi po príchode domov vždy niečo podniknem.
Pokiaľ nemám čas vôbec, kon-čia moje mušle spravidla na niektorom obecnom pieskovi-sku, kde sa stávajú obrovským „pokladom“ pre deti z celého okolia. Ale pokiaľ ho mám čo len trošičku, snažím sa z nich niečo vytvoriť. Z mušlí sa dá spraviť skutočne veľa vecí. Tu sú niektoré z nich:
1.    Obrázky z mušlí: ako pod-klad najlepšie vynikne dre-vo alebo korok, na lepenie použite Kanagón. Najzá-bavnejšie je vytvoriť si predstavu obrázka v hlave a zbierať rôzne druhy muš-ličiek podľa  tejto  predsta-vy.
2.    Náhrdelníky z drobných slimáčikov: použite drobné, asi trojmilimetrové slimáčiky (hojne sa nachádzajú na-príklad  v Bulharsku) a navliekať ich môžete aj rovno na pláži. Dajú sa pre-pichovať priamo tenkou ih-lou a najlepšie je navliekať ich na rybársky silon, niť by sa rozodrala a roztrhla.
3.    Krekovaná škatuľka s mušľami: budete potrebo-vať akúkoľvek papierovú alebo drevenú škatuľku, dve kontrastné akrylové (vodou riediteľné)  farby, krekovací lak (dostať v obchodoch Da Vinci), šte-tec, Kanagón  a mušle. Postup je takýto:

  • Najprv natrite škatuľku tmavšou akrylovou farbou (ja som zvolila modrú) a nechajte zaschnúť.
  • Potom ju natrite krekovacím lakom. Nechajte poriadne zaschnúť, najlepšie cez noc.
  • Nakoniec naneste aj druhú akrylovú farbu (ja som zvoli-la bielu a pridala som do nej aj kvapku modrej). Kre-kovací lak spôsobí, že táto farba hneď po nanesení popraská (starobylý efekt). Pri nanášaní tejto vrstvy dávajte pozor a nepretierajte rovnaké miesto viackrát, lak by sa zmazal a praskliny by sa nevytvorili. Ak chcete mať praskliny väčšie, robte dlhé ťahy štetcom, ak, naopak, chcete, aby boli jemné, rob-te  ťahy krátke.
  • Nakoniec na škatuľku na-lepte mušle Kanagónom.

Techniku krekovania môžete využívať aj na výzdobu iných vecí, napríklad veľkonočných vajíčok. Dúfam, že sa pri „tvo-rení“ dobre zabavíte.

Lovu zdar!

Veronika Červená