Modlime sa za...

Ďakujeme za:

-      - krásne leto, nech nám prinieslo čokoľvek, že sme bohatší o zážitky a skúsenosti,

-      - zmysel života,

-      - všetkých ľudí, ktorých denne vedome či neplánovane stretáme,

- lásku Ježišovu, ktorá sa nám zadarmo núka viac než 2000 rokov.

 

Prosíme za:

- finančné požehnanie našich rodín, aby nám nechýbalo na živobytie,

- zdravý vzťah k peniazom – aby sa nám nestali zmyslom snaženia, ale aj aby sme sa vedeli správne ohodnotiť,

- nové pracovné príležitosti na Slovensku, za zamestnanosť vo všetkých regiónoch,

- našu štedrosť a dobroprajnosť, nech vymizne z nášho srdca každá stopa závisti a porovnávania sa,

- otvorené oči pre potreby druhých.