ZAMYSLENIE PRED TÉMOU

 

Peniaze určujú chod sveta. Peniaze formujú náš život. Peniaze menia náš charakter. Peniaze nám umožňujú pekne žiť a vôbec žiť. Pretože o peniazoch hovorí aj Biblia. Hľadáme Boží pohľad na ne, ktorý nie je len o čestnosti a morálke, ale aj o prosperite a dobrom zabezpečení.

Používajme peniaze, ale poklady si ukladajme inde.

 

ANDREA VAŇOVÁ