Napísali ste nám

Milí priatelia a priateľky,

   som matkou dnes už dospelých a 50-ku prekročivších detí (dvaja dobiehajú ešte), 35 vnúčat, 12 už narodených pravnúčat (od 15 rokov nižšie) a na ceste sú zatiaľ šiesti „čakatelia“.

   Keď som bola vo veku 20 rokov až 60 (vtedy bola nežná revolúcia), deň mal tiež 24 hodín. Stáli sme stále pred obchodmi v rade, či na potraviny, či ošatenie, bielu techniku – aj viackrát od svitania, nehovoriac o aute, byte, päťminútovkách a iných radostných činnostiach, ktoré nám mali doniesť už na zemi večnú blaženosť. Naši nepoučiteľní a chamtiví spoluobčania teraz zase čakajú na večné istoty, ale tu majú aspoň dosť času, lebo nemajú čo robiť, nemusia chodiť do roboty, iba ak predstierať, že hľadajú zamestnanie a čakajú na ušľachtilé krásne istoty.

   Napriek všetkým tým radostným činnostiam – predstavte si, ako sme sa tešili, keď sa mi podarilo dostať v sobotu o 9. hod. ešte chlieb, lebo ten sa vždy skoro ráno minul, alebo som sa napchala do preplnenej električky skôr, ako sa zavreli dvere, v ktorých mi vonku viala a primerane sa zamazala časť sukne, ktorá sa už so mnou dnu nezmestila.

   Nechcem sa rozširovať o mojich povinnostiach a prácach voči rodine. Podotýkam, že manžel bol lekár v silne infekčnom, rádioaktívnom prostredí, mal veľa nočných služieb, práce v nemocnici, takže som sa snažila, aby sa mohol venovať iba deťom, keď prišiel niekedy aj po dvoch dňoch unavený domov. Veľmi sme dbali o to, aby sme s deťmi išli denne do prírody, aspoň na dve hodiny na prechádzku (nie po meste alebo na shoppingturistiku, čo využívajú ľudia dnes s deťmi aj v sobotou a v nedeľu).

   Chodievala som až do troch materských centier zo dva – tri roky. Veľmi som sa snažila odovzdávať svoje bohaté životné skúsenosti mladým mamičkám. Našli sa často niektoré vnímavé, ktoré chápali tému rozhovoru, zapájali sa, mali svoje názory, námietky alebo otázky. Ale, žiaľ, väčšina sedela nemo, zdôrazňujem nemo aj voči svojim deťom, aj k ostatným spoločníčkam.

   Najväčším problémom budúcich generácií – zaoberám sa aj zahraničnou literatúrou a kat. TV – je a ešte len budú ľudské vzťahy a s nimi sa spájajúce skutočnosti. Jeden nie veľmi milý poznatok je, už vo viacerých súboroch pozorovaný, a to neprimerané zabúdanie a vôbec ľudská pamäť. Pozoroval sa v tejto súvislosti aj zvýšený počet postihnutia Alzheimerovou chorobu a inými diagnózami v súvislosti s mozgom.

   Moja rada mladým ľuďom: neúprosná disciplína, ústretovosť voči okoliu a povinnosť (pod ťažkým hriechom) venovať sa manželskému partnerovi a deťom.

   Všetky jalové činnosti sú odbúrateľné. Zriekaním sa vecí a činností, ktoré nás lákajú, ale ničia naše vzťahy a posilňujú egoizmus, získame čas, ktorý môžeme venovať svojej rodine a aj nám sa ešte ujde. Najviac uspokojenia získame všetci z pekne strávených chvíľ, o ktoré sa pravidelne snažíme aj dnes a na ktoré si s radosťou a spokojným svedomím môžeme spomínať aj po osemdesiatke.

 

Marta Babálová

 

 

Moja modlitba k Pánu Bohu za vlasť

 

Ó, dobrotivý Bože, vrúcne ťa prosím, požehnávaj našu drahú vlasť. Všetkých, čo v nej žijeme, obdaruj svojou láskou, ktorou je Ježiš Kristus, darmi Svätého Ducha, dobrým zdravím, milosťou dobrého života a hojným tvojím božským požehnaním.

Pane Bože, požehnaj do našich rodín zbožné, dobré a zdravé deti, z ktorých by mali radosť rodičia a vlasť úžitok.

Ochraňuj nás, dobrý Bože, od hriechu, hladu, biedy a vojny. Nikdy nedopusti, aby našu krajinu ničili prírodné a živelné pohromy.

Požehnaj, Pane, tebe milú prácu nášho rozumu a našich rúk, aby sme ňou dokázali uživiť svoje rodiny.

Milosrdný Bože, daj, aby sme pochopení v kruhu svojich blízkych prežili naše utrpenie, choroby a starobu.

Odpusti nám, Bože, naše previnenia, ktoré už tu na tejto Zemi ľutujeme, a po uplynutí tohto pozemského putovania prijmi nás k sebe do nebeského kráľovstva.

Amen.

 

Rudko Lenharčík