Modlime sa za...

Ďakujeme za:

- život, ktorý žijem ja za seba, nie namiesto kohosi iného,

- za rodičov, ktorí mi dali – vedome či nevedome (náhodne) – šancu žiť,

- za prítomnosť dobrého Boha v mojom živote, ktorý ma tu veľmi chcel mať,

- za všetkých ľudí, ktorí mi nie náhodou vstúpili do zorného uhla.

 

Modlime sa za:

- sebaprijatie, aby som sa tešil/-a, že som, že som ženou (mužom), že žijem tu a mám to, čo mám,

- za rodičov: ak žijú, žehnajme im plnosť všetkého, ak nežijú, ďakujme za nich a odpustime im, čo sme nevnímali ako pozitívne,

- za našich manželov, aby sa stali takými, ako ich Pán plánuje mať,

- za našich synov, aby našli odpoveď na svoju základnú otázku: „Mám na to?“,

- za naše dcéry, aby hlboko v srdci prežívali odpoveď áno na otázku: „Som pekná?“,

- za spoločenskú klímu – znášanlivosť medzi generáciami, aby mladí vedeli oceniť pohľad starších a starší aby si s úctou vypočuli mladých,

- za seba, aby som sa stal/-a pokojnou, vďačnou, príjemnou, múdrou osobou vo vyššom veku.