Modlime sa za...

Ďakujeme za:

- vedomie, že Pán je naše svetlo a opora za každých okolností,

- priateľov, ktorí nám pomáhajú,

- dejinnú epochu a miesto, v ktorých žijeme,

- za deti, ktoré sú naším bohatstvom,

- ťažké situácie, ktorými nás Pán vedie bližšie k sebe.

 

Modlime sa za:

- silu a múdrosť správne využívať čas,

- našich kňazov, pastorov a kazateľov, aby mali vo svojom srdci i v mysli Ježiša Krista a verne žili svoje povolanie,

- zmýšľanie zákonodarcov i ľudí na Slovensku, aby neboli prijímané zákony proti Božiemu prirodzenému zákonu v oblasti sexuality, 

- ochotu ukázať Ježiša v našom živote obetou pre druhých.