Kniha Kazateľ, kapitola 3, verše 1-9

1 Všetko má určenú chvíľu 

a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: 

2 je čas narodiť sa a čas zomrieť, 

čas sadiť a čas vytŕhať zasadené, 

3 čas zabíjať a čas liečiť, 

čas rúcať a čas stavať, 

4 čas plakať a čas smiať sa, 

čas žialiť a čas tancovať, 

5 čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene, 

čas objímať a čas zanechať objímanie, 

6 čas hľadať a čas strácať, 

čas uschovávať a čas odhadzovať, 

7 čas trhať a čas zošívať, 

čas mlčať a čas hovoriť, 

8 čas milovať a čas nenávidieť, 

čas vojny a čas mieru. 

9 Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu 

z toho, s čím sa namáha?