V decembrovom čísle Miriam sa chceme spolu s vami zamýšľať nad cestami viery.

Čo vlastne znamená „veriť“ v kresťanskom ponímaní? Ako svoju vieru správne rozvíjať? A čo život podľa viery?

Na tieto aj iné otázky odpovedá v úvode do témy psychologička Lucia Drábiková.

Redemptorista páter Zamkovský rozpráva o podobách viery na Slovensku.

Kňaz Marek Orko Vácha porovnáva jednotlivé prístupy k misiám, ktoré k šíreniu viery neodmysliteľne patria.

V svedectvách zo života sa dočítate o osobných cestách obrátenia a taktiež niečo o tom, ako by ohlasovanie viery vyzerať nemalo.

Rubrika „Zaujímavé ženy“ ponúkne strhujúci príbeh mladej matky v boji so zákernou chorobou.

S otázkami do rozhovoru sme tentokrát oslovili zaujímavého muža, kňaza, riaditeľa TV Lux – Jána Buca.

Nezabúdame ani na tipy pre zdravie, krásu či rady do domácnosti.

To však ani zďaleka nie je všetko! Ako sa dočítate v literárnej kaviarni, reč bude aj o konci sveta a o tom, ako ho (v zdraví) prežiť.

Verili by ste tomu?

Úvodník

   Kontroverzný nemecký filozof Friedrich Nietzsche v r. 1882 vyhlásil: „Boh je mŕtvy!“

   Nemám filozofické ani teologické vzdelanie, nejdem sa púšťať do rozboru jeho diela a osobnosti. 

   Isté však je, že táto jedna veta vypovedá o tom, aký jav videl v spoločnosti svojej doby: Boh bol v ľuďoch, v ich myšlienkach, v ich záujme (resp. nezáujme) oňho mŕtvy.

   Ako je to s nami? Je mŕtvy aj pre nás? Alebo len odsunutý na vedľajšiu koľaj?

   A aká je naša cesta viery? Napredujeme alebo striedavo padáme a vstávame, či máme pocit, že sme kdesi len tak zastali?

   Možno nie. Možno sme kresťania so živou vierou a Boh je neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

   A možno je niekde uprostred tejto pomyselnej osi medzi záujmom a nezáujmom. Medzi mŕtvym, vzdialeným a živým, blízkym.

   Od čoho závisí, aké miesto v našom živote definitívne zaujme? Ako môžeme bezpečne nasmerovať svoju cestu k Nemu? A ako ju ukázať aj našim neveriacim bratom a sestrám?

   Odpovede na tieto otázky chceme spolu s Vami hľadať na nasledujúcich stránkach tohto vianočného čísla Miriam.

   A zároveň Vám i nám želáme, nech Božie Dieťa znovu ožije a zrodí sa v našich srdciach.

 

Zdenka