Voľná nedeľa – mýtus či potreba?

   Nedeľa je tu pre človeka, aby mu pomáhala regenerovať duševné a telesné sily po celotýždňovej namáhavej práci. Nedeľa je tu i preto, aby obaja rodičia mohli aspoň jeden deň v týždni stráviť so svojimi deťmi a porozprávať sa s nimi. Len takto chápaná nedeľa a nedeľný oddych sú predpokladom na to, aby mohol zamestnaný človek nasadiť všetky svoje schopnosti do ďalšej celotýždňovej práce. Takáto organizácia času môže prospieť nielen jedincovi, ale predovšetkým rodine a tým aj celej spoločnosti, nevynímajúc zamestnávateľov. Preto je potrebné chrániť si tento dar ako ničím nenahraditeľné dobro spoločnosti.

 

- Dňa 5. januára 2009 bolo založené „Občianske združenie Aliancia za nedeľu – Slovensko“ (AZN). Táto iniciatíva vznikla aj na popud podobných iniciatív v Nemecku a v Rakúsku.

 

- Rakúska „Aliancia za voľnú nedeľu“ bola založená už v roku 2001 a od tohto roku je voľná nedeľa zakotvená aj v dolnorakúskej ústave.

- V júni 2011 v Bruseli vznikla „Európska aliancia za nedeľu“ (European Sunday Alliance – ESA). Je to federácia cirkví, združení, iniciatív a odborov, pochádzajúcich takmer z celej Európy, ktoré chcú pomáhať myšlienke voľnej nedele bez práce v celej Európe. Na zakladacom akte mala zastúpenie aj AZN.

 

- Aj v čase hospodárskej a finančnej krízy potrebujú mať ľudia čas na odpočinok. Ekonomika tu nie je na to, aby človeka zotročovala, ale aby mu slúžila. Nedeľa a primeraná pracovná doba majú zásadný význam pre občanov celej Európy. Všetci občania Európskej únie majú nárok na primeranú pracovnú dobu, ktorá v zásade vylučuje práce neskoro večer, v noci, v dňoch pracovného pokoja ako aj v nedeľu.

 

- Európska aliancia za voľnú nedeľu vyhlásila 4. marec 2012 za Európsky deň za nedeľu bez práce.

 

- AZN vyhlásila 13. máj 2012 za Slovenský deň za voľnú nedeľu.

 

- Európski občania môžu prvýkrát priamo navrhnúť legislatívne opatrenia, a to vďaka Európskej občianskej iniciatíve, ktorá je súčasťou Lisabonskej zmluvy a nadobudla platnosť dňom 1. apríla 2012. Vzhľadom na túto skutočnosť a po dohode s Európskou alianciou za voľnú nedeľu bez práce občianske združenie AZN začne zbierať na Slovensku podpisy pod petíciu obmedzujúcu prácu v nedeľu a vo sviatok.

   Túto iniciatívu musí v rámci Európy podporiť najmenej jeden milión obyvateľov v priebehu jedného roka z minimálne jednej tretiny členských štátov EÚ. Podľa prijatého kľúča pripadá na Slovensko zozbierať aspoň 9 750 podpisov, čo AZN plánuje niekoľkonásobne prekročiť. Na základe takto získaných podpisov bude vyzvaná Európska komisia, aby predložila legislatívny návrh obmedzujúci prácu v nedeľu a sviatok v maximálne možnej miere v rámci celej EÚ, a teda aj na Slovensku.

Anton Čulen, Predseda AZN
www.azn.nawebe.net