Modlime sa za...

Ďakujeme za:

- skutočných priateľov, ktorí nás povzbudzujú a podporujú

- krásy prírody, z ktorých sme načerpali počas dovoleniek a prázdnin

- vedomie, že každá práca konaná s láskou pre druhého má v Božích očiach veľkú cenu

 

Prosíme za:

- odvahu a silu svedčiť v našom zamestnaní o Bohu

- pozitívnu atmosféru v našej práci

- požehnanie Slovenska pracovnými príležitosťami

- vnútorné uzdravenie detí v adoptívnych, pestúnskych a náhradných rodinách

- vzájomnú dobroprajnosť ľudí na Slovensku