Spýtali sme sa žien i mužov, čo robí priateľstvo medzi dvoma ženami špecifickým. Krásne vyznania svedčia o tom, že dobré vzťahy nevymierajú, ale naopak, že ženy sa potrebujú a aktívne vyhľadávajú svoju prítomnosť.

 

Ženy sa hlboko zdieľajú a otvorene ponúkajú vhľad aj do svojho vnútra. A ani rozdielny vek im nebráni v kvalitnom priateľstve. Zamýšľajú sa tiež nad tým, do akej miery smú jedna druhú vpustiť do ich manželstva s mužom, alebo ktoré vzťahy musia ustúpiť novým vzťahom.

 

Zlatým pravidlom by však malo ostať citlivé a súcitné načúvanie.

 

Život prináša aj bolesť v podobe manželskej nevery. Čo s ňou, radí žena, ktorá si touto skúsenosťou prešla na vlastnej koži.

 

Pre milovníčky výtvarného i básnického umenia má júnová Miriam pripravený rozhovor s pani Bedřiškou Znojemskou, vitálnou staršou dámou, ktorej maľba zdobí aj zadnú obálku časopisu.

 

Ak vediete na fare stretká malých detí, nechajte sa inšpirovať skúsenosťami dlhoročnej animátorky v článku Milovať a poznať Boha od samého začiatku.

 

Na misie sme zašli až do Ameriky k dakotským Indiánom, ktorým sa venuje mladá slovenská rodinka.

 

Ponúkame aj príbeh z Afriky, kde sa dá podporiť dieťa cez projekt Adopcia srdca.

 

A keďže náš život sa skladá predovšetkým z praktických každodenností, je tu opäť zdravý životný štýl s receptami, upratovanie, výroba darčekových tašiek i vtipy, aby sme tie problémy nebrali až tak vážne.

 

Príjemné čítanie a napíšte nám ohlasy.

Úvodník

   Vzťah medzi dvoma ženami je iný než medzi dvoma mužmi a tiež veľmi rozdielny než medzi mužom a ženou. Môže byť dokonca vzácny. Ak na miesto rivality, závisti a porovnávania nastúpi ochota inšpirovať sa, poučiť, povzbudiť a stáť za sebou vzájomne ako opora. Čisto ženské tímy napáda najmä falošnosť a ohováranie. Verbálny talent sa zneužíva, pritom by mohol stáť v službe oceňovania, pozdvihovania nálady, posilňovania sebadôvery a príhovornej modlitby. Ak sa stretnú dve zrelé alebo k zrelosti smerujúce ženy s charakterom, je to ako spevácke duo. A ako potom zaznie hudobné trio, kvarteto, ba celý orchester? Ženy od seba načerpajú silu do všedných dní, do bojových situácií aj do vzťahov s mužmi.

   Príjemné čítanie!

 

Alenka