Je židovstvo ženskou témou? Toto sme sa pýtali aj my v redakcii. Zaujmeme aj tento raz naše slovenské čitateľky? Prečo sa zaoberáme naším starším bratom, našimi sestrami vo viere v rovnakého Boha – Stvoriteľa? Myslíme si, že poznať svoje korene, históriu a Starý zákon je životne dôležité. Iste aj vy máte zážitky z návštev Jeruzalema, hory Sinaj i osobnú skúsenosť zo stretnutí s krásnymi ľuďmi inej kultúry alebo čerpáte z kníh, ktoré rozprávajú príbehy národov.

 

V decembrovej Miriam vám preto ponúkame pohľad na židovské tradície, zvyky,
recepty jedál,
rozhovor s mladou slovenskou profesorkou judaistiky,
recenziu pútavej knihy Farba vody,
symboliku mien,
ale dočítate sa aj o stále aktuálnych oblastiach nás žien – ako tráviť romantické večery s manželom,
ako úspešne vychovať pokojné, sebavedomé deti,
či o zápasoch matky, ktorá veľmi túžila po deťoch a ako sa jej tento sen napĺňal.

 

Nechýbajú ani detské múdrosti,

 

ani príprava vianočnej nálady.

 

Vydajme sa na púť za porozumením a poznaním. Veď nepoznanie v nás často plodí strach a odmietanie. Ale Pán miluje svoj ľud.

Úvodník

   Tento rok som bola prvýkrát v Izraeli; a vlastne som tam bola aj vďaka Miriam. Vedela som už, že sa budeme v časopise venovať téme židovstva, a tak som si povedala prečo nie. V mnohých veciach to bola nová a zaujímavá skúsenosť. A až tam som si uvedomila, ako málo viem o židovstve – národe, ľuďoch, kultúre, tradíciách.

   A tak som začala čítať a pýtať sa a podozvedala som sa nové veci. No vynárali sa mi stále nové a nové otázky: Ak sú Židia vyvoleným národom, prečo sú stále prenasledovaní, počas celej svojej histórie? Kde vznikla tá nenávisť voči nim? Aký je vlastne vzťah medzi kresťanstvom a židovstvom? Ak sú oni vyvolený národ, prečo nie sme aj my Židia? Kto sú teda kresťania? A kto sú vlastne židia?

   Pochopila som, že obidve náboženstvá vyznávajú toho istého Boha, hoci každé iným spôsobom. Nie je to dôvod na vzájomnú úctu a rešpekt? Nie sme všetci deťmi toho istého Boha? A deti by sa predsa nemali vraždiť, nemali by si robiť zle. Aj keď sú rozdielne. Veď ani deti tých istých biologických rodičov nie sú úplne rovnaké.

   Postupne sa mi odhaľovali odpovede na moje otázky. A tie sa vám snažíme priniesť na nasledujúcich stránkach. Uvedomila som si, že namieste je okrem zvedavosti aj pokora a rešpekt, pretože sa máme od židov čo učiť. Fascinuje ma napríklad, ako dôsledne dodržiavajú deň pokoja – šabat. Keby sme to aj my – kresťania tak vedeli v nedeľu...

 

   A pomyselne vkladám do jeruzalemského Múru nárekov prosbu o vzájomné zmierenie a úctu.

 

Janka