Retro

   V duchu dnešnej retro doby, keď sa známi módni návrhári, tvorcovia televíznych a rozhlasových relácií, ale i bežní ľudia obzerajú mnoho rokov späť, si aj my zaspomíname na časy dávno minulé. Pripravili sme pre vás výber z rád pre domácnosť, ktoré mohli čítať vaše mamy, babičky a prababičky v prvej polovici dvadsiateho storočia. Možno vás poučia alebo aspoň pobavia.


Izbové rastliny
   Kvetinám nestačí len živná pôda v kvetináči, prihnojovanie, teplo a vlhkosť. Je známa skúsenosť, že kvetina, postavená na niektorom mieste v izbe, vždy sa otočí ku svetlu, aj keď sa pri tom často aj skriví. Život kvetiny je závislý od denného slnečného svetla, pomocou ktorého kvetina vyrába z vody a z látok v nej rozpustených a zo vzdušného kysličníku uhličitého organické látky, cukor a škrob, ktorého si rastlina vo svojom tele vždy nahromadí pre čas tmy a prítmia. Ak trvá tma príliš dlho, začne rastlina žlknúť a rýchle riasť.
   Veľmi škodí životu kvetín svietiplyn. Svietiplyn, práve tak, ako stále žiariaca pec, spotrebuje z ovzdušia k horeniu veľa kyslíku a tým oň pripraví rastliny a ostatné živé organizmy. Vzduch, ktorý je príliš prehriaty, je suchý, ťažko dýchateľný, kvetiny v ňom schúlostivia a ľahko mrznú.


O polievkach
   Polievka má veľmi malú výživnosť, ale budí chuť k jedlu a pôsobí dráždive na nervy. Má byť ľahko stroviteľná a chutná. Najvýživnejšia polievka je z mäsa, v ktorej je aj vložka z mäsa, napríklad mäsové knedličky, pečeňové halušky. Polievka sa má variť miernym hriatím len z jednej strany, teda odspodu, a nie na celej nádobe. Zelenina sa dáva vždy neskoršie k mäsu, najmä za leta, keď je zelenina veľmi krehká, lebo polievka by sa ňou zakalila. Zelenina sa niekedy osmažuje s jatrami a cibuľkou, nesmie sa však pripáliť, dostala by chuť nahorklú.
   Koreniť sa má polievka len málo; niečo zázvoru, ktorý posiluje žalúdok, a niečo muškátu.
   Ak chceme, aby bolo dobré aj mäso z polievky, varíme miernym varením namäkko. Tým docielime, že bielkovina na povrchu mäsa sa rýchle srazí a tak zachovajú sa v ňom všetky živné látky, a preto je chutné.


Rada synovi
   Cez Veľký pôst možno jesť lacno, hoci strava je drahá. Máš jesť striedmo jedlá, ktoré ti nespenia krv k hriechu a upokoja dušu, najmä ak si ich sám navaríš. Chlap, ktorý sa chce v živote dobre najesť, musí si vedieť navariť, lebo nie každú dievku mať súco vychová do koča aj do voza...

Z kníh Pútnik svätovojtešský – Kalendár 1940 pre katolíckych Slovákov a Z kuchyne starého Prešporka pre vás vybrala Beata Michelčíková.