Smrť ako tabu

Keď začnem niekedy hovoriť o smrti, veľmi často sa stretávam u ľudí s reakciou, ktorá mi až vyráža dych. O smrti sa vraj nehovorí, lebo si ju tým privoláme. Skutočne? Ak je to pravda, tak na konci životnej púte týchto ľudí smrť nečaká... Alebo ešte zaujímavejšie – o smrti sa nehovorí, lebo z jej pohľadu tu na zemi nemá nič zmysel. Takže v tomto prípade to znamená, že zmysel života nachádzame iba v prípade, keď sa tvárime, že nezomrieme... Alebo to môže byť skôr tak, že zmysel života je možné nájsť tým, že si uvedomíme absurdnosť týchto tvrdení. A budeme o smrti denne rozmýšľať ako o niečom, čo je síce nesmierne ťažké, ťažko predstaviteľné, pre pozostalých veľmi bolestivé, ale v konečnom dôsledku ako o prechode k životu trvalému, ktorý dáva zmysel každému nášmu dňu a snahe.

Marcela Hlubíková