Chudoba ducha v srdci ženy

(Mt 5,3; J12,1-8)

 

   Keď Judáš videl Máriu, ako rozbíja nádobu s nardovou masťou, ktorá predstavovala jej veno a mala hodnotu ročného príjmu, aby ňou jeden jedinýkrát pomazala Pána Ježiša, neveril vlastným očiam. Pätnásťminútový worship za 8 000 €!!! Bolo to pre neho nepredstaviteľné plytvanie. Vôbec tomu nerozumel. Videl peniaze. Pre Máriu to však bolo vyznanie jej viery a lásky. Ona videla Pána. Jej chudoba v duchu spôsobila, že mohla jedinečne, intímne a extravagantne vyznať Ježišovi lásku. Chudobní duchom sa nedajú okradnúť o niečo veľmi osobné s Pánom. Prinesú obete – dary prvej lásky. Preto aj zakúsia Pána veľmi jedinečne a osobne. Bohatí to neurobia. V ich očiach takéto skutky prvej lásky sú stratou a chybou v dobrom správcovstve. Aj ty – ako Mária vtedy – môžeš Pánovi priniesť niečo z hĺbky svojho srdca. Aj ty môžeš zakúsiť pri jeho nohách niečo, čo je vzácnejšie ako celý svet a čo ti už nikdy nikto nevezme.

Michal Kevický
kazateľ zboru Viera BJB v Bratislave (Viac o chudobe duchom: http://proroctvo.blogspot.com/)