Modlime sa za...

ĎAKUJEME, BOŽE, ZA:
– život, ktorý nám dávaš
– dary a talenty, ktorými môžeme slúžiť druhým
– všetky krásy okolo nás, že ich môžeme spoznávať a obdivovať
– požehnaný čas prázdnin a ochranu počas nich

 

PROSÍME, BOŽE:
– aby sme sa nebáli smrti a vedeli sa o nej slobodne rozprávať
– za silu prijať smrť našich blízkych
– za potechu pre zarmútených, aby hľadali nádej a pokoj u Teba
– za úspešné začatie nového školského roka, múdrosť a vytrvalosť pre žiakov i učiteľov