Na budúcnosť je potrebné myslieť už dnes

   Podľa štatistík Európskej únie je na Slovensku najmenšia pôrodnosť zo všetkých členských štátov. Podľa odborníkov pre udržanie populácie je potrebné, aby pôrodnosť bola priemerne 2,1 dieťaťa na jednu ženu, na Slovensku sa pôrodnosť pohybuje v priemere 1,4 dieťaťa na jednu ženu. Z uvedeného vyplýva, že Slováci budú rýchlejšie starnúť a tak, keď súčasní tridsiatnici pôjdu do dôchodku, bude menej pracujúcich, ktorí budú odvádzať financie do fondov. A preto na dôchodok treba myslieť čím skôr, ako radí Vladimír Trnka, obchodný riaditeľ zo Salve Finance: „Ten, kto začína neskôr sporiť a má menej času do dôchodku, sa musí pripraviť na to, že bude musieť hlbšie siahnuť do vrecka, aby si nasporil potrebnú sumu.“

   Na Slovensku máme vypracovaný štvorpilierový dôchodkový systém. Prvý pilier je pilier Slovenskej poisťovne. Je povinný, zákon presne stanovuje výšku odvodu zo mzdy. Dnes je to 18 %. Pokiaľ je uzavretá zmluva s dôchodkovou správcovskou spoločnosť (DDS), tak spomínané percento sa rovnako rozdelí medzi Sociálnu poisťovňu a DDS, ktorá v podstate vytvára súkromné sporenie na dôchodok „Druhý pilier je spôsob, ktorý nezaťažuje peňaženku sporiteľa, pretože sociálna poisťovňa zaňho platí 50 % z odvodu na dôchodkové zabezpečenie,“ upresňuje Vladimír Trnka. 

   Tretí pilier vychádza zo spoločného sporenia na dôchodkoch, a to dvoch subjektov – zamestnávateľa a zamestnanca. 

   „Ak je zamestnávateľ ochotný zo svojich vlastných peňazí prispievať zamestnancovi na dôchodok, tak je pre zamestnanca spomínaný spôsob výhodný,“ tvrdí pán Trnka. Samozrejme, nie všetci zamestnávatelia sú ústretoví a otvorení pre takýto spôsob zabezpečenia dôchodku svojich zamestnancov. „Ak príspevok od zamestnávateľa z akýchkoľvek dôvodov neprichádza, tretí pilier sa na základe zákonných obmedzení nejaví ako optimálny,“ analyzuje Trnka. 

   Posledný štvrtý pilier sporenia na dôchodok je komerčný, t. j. ponúkajú ho poisťovne v rámci svojho portfólia produktov. Sporiť na dôchodok sa dá, samozrejme, aj cez bankové produkty, ale ich nevýhoda je v tom, že neposkytujú aj poistenie. V praxi to znamená, že pokiaľ sa stane nepredvídateľná udalosť, ten, kto si šetrí na dôchodok, sa stane invalidom a nebude si už môcť odkladať peniaze na dôchodok, tak produkty poisťovní samy vygenerejú potrebné financie na dôchodok v rámci poistenia. V banke bude len toľko prostriedkov, koľko sa do nej vložilo, plus úročenie. 

   Existuje veľké množstvo produktov na zabezpečenie dôchodku, a preto je dôležité vedieť si vybrať najoptimálnejší variant cez rady skúsených odborníkov. „Myslím si, že na základe skúseností ľudí z minulosti je dnes už namieste radiť sa s ľuďmi, ktorí poznajú celý trh a vedia nám poradiť z pozície nezávislosti. Nezávislí licencovaní sprostredkovatelia nám vedia dať na výber z viacerých možností,“ uzatvára Vladimír Trnka zo spoločnosti Salve Finance. 

 

   Štyri piliere sporenia na dôchodok

1. pilier:

• povinný zo zákona

• platí sa Sociálnej poisťovni

• každému zamestnancovi zamestnávateľ strháva určité percentá

• podnikatelia si platia tento odvod sami

• dnes sa platí z týchto peňazí penzia dôchodcov

• očakáva sa nedostatok finančných prostriedkov pre dôchodcov v budúcnosti

 

2. pilier:

• z povinnej výšky plateného odvodu sa časť dáva do DDS a Sociálnej poisťovne

• každý si môže vybrať DDS

• nevhodný pilier pre starších občanov

 

3. pilier:

• spoločné sporenie na dôchodok – zamestnávateľ a zamestnanec

• poskytujú ho len niektorí zamestnávatelia, ako benefit svojim zamestnancom

 

4. pilier:

• komerčné poistenie, kde si každý musí zvážiť ponuky a riziká

 

   Príklad sporenia na dôchodok

   Súrodenci Janka a Peter majú 30 rokov a dozvedia sa o potrebe sporiť si na dôchodok. Janka začne okamžite a mesačne si sporí 50 €, ale len 10 rokov do svojich 40 rokov a nasledujúcich 25 rokov si urobí prázdniny v sporení. Peter si povie, že na dôchodok má ešte čas, a dá si prázdniny prvých 10 rokov. Začne až vo svojich 40 rokoch a bude si sporiť tiež 50 € mesačne počas 25 rokov až do svojich dôchodkových 65 rokov. Obaja sa dožijú svojej penzie a obom sa úspory zhodnocovali v priemere 6 % ročne. Kto z nich bude mať na konci sporenia viac? Janka bude mať 33 942 € a Peter bude mať 32 919 €. Janka navkladala len 6 000 € a Peter až 15 000 €. Tento paradox je spôsobený práve rozdielnym začiatkom sporenia. Matematici by tento jav pomenovali krivkou exponenciálnej funkcie. Výsledok je priaznivý pre toho, kto začne skôr a navyše to má ešte lacnejšie.

(Príklad pripravil pre čitateľky Miriam Vladimír Trnka.)

Elena Brezovská