Ženy a kariéra

   Nedávno som stretla známu, ktorá sa mi pochválila, že po tridsiatke sa konečne stala matkou. Že sa teda na to s manželom odhodlali, hoci to mohlo zničiť jej kariéru. Ale, našťastie, ako dodala s uľahčením, dieťa jej kariéru nezničilo, lebo zamestnávateľ jej umožnil pracovať len tri dni v týždni, tie teda trávi v Bruseli a zvyšné dni je doma v Bratislave s dieťaťom. „O tom napíš do vašich novín, aby to tak fungovalo aj u nás,“ vyzvala ma napokon.
   Mňa však to stretnutie neinšpirovalo na oslavný článok do novín o skvelých možnostiach pre pracujúce matky malých detí, ale napadli mi dve celkom iné veci: „Ako sa asi cíti to malilinké dieťa, ktoré má tri dni do týždňa za mamu cudziu tetu? A potom mi ešte zišiel na um článok českého sociológa Iva Možného v Respekte, ktorý upozornil na zaujímavú vec: Nie je pravda, že väčšina žien rieši v prvom rade svoju kariéru a len popritom akosi bokom chce zvládnuť aj materstvo. Ivo Možný tvrdí, že to je skreslený pohľad. Podľa jeho odbornej skúsenosti si kariéru na prvé miesto nekladie väčšina žien. „Viac ako dve tretiny ženskej populácie sú zamestnané v povolaniach, kde slovo ‚kariéra‘ nedáva zmysel: akú kariéru robí vodička električky, robotníčka za pásom či pokladníčka v supermarkete...? Pre ne je ťažké hľadať zmysel života v ich práci a rozumnejšie je ako os života zvoliť si materstvo.“ Český sociológ Možný pripomína aj to, že profesionálky zamerané na svoju kariéru si dokážu obhájiť priestor pre svoje videnie sveta vo verejnej rozprave. „Ale kto tematizuje životné ašpirácie, starosti a slepé uličky tých druhých? Tak ako je pre tie prvé dôležitý pružný pracovný čas, čiastočné úväzky a vlastne všetky sociálne opatrenia, ktoré im umožňujú materstvom čo najmenej stratiť na kariérnom postupe, sú pre tie druhé rozhodujúce opatrenia, ktoré im umožnia užiť si život s dieťaťom alebo radšej s viacerými deťmi.“
   Sociológ Možný má pravdu. Väčšina novinárov rieši svet podľa svojich vlastných hodnotových priorít a je fakt, že mnohé novinárky riešia to, ako si udržať kariéru a zároveň zvládnuť materstvo. A preto sú v novinách preferované témy ako pružný pracovný čas, materská podpora aj pre ženy, ktoré pracujú, či vyzdvihovanie zamestnávateľov, ktorí umožňujú ženám pracovať z domu. Nepodceňujem tieto výhody, veľa žien je za ne vďačných, ale ako pripomína sociológ Možný, týka sa to možno jednej tretiny žien. Tie dve zvyšné tretiny riešia celkom iné starosti, napríklad, ako rodina vyžije, keď žena ostane na materskej dovolenke dva či tri roky, a či trebárs bude môcť v takom prípade splácať hypotéku.
   Určite sú tieto rodiny v komplikovanej situácii, ale sú ochotné prísť o jeden plný príjem, uskromniť sa, len aby ich deti mali normálne detstvo a svoju matku si užili naplno aspoň prvé roky.
   Žiaľ, často zo žien, čo ostávajú dlho na materskej, vyrábame vo verejnej mienke neschopné či lenivé indivíduá, ktoré nie sú schopné zvládnuť rodinu aj kariéru. Materstvo je predsa plnohodnotná kariéra. A dobre vychované deti sú úžasný zmysel života. Len to málokedy zaznie verejne. Škoda.

Eva Čobejová