Ste vyčerpaní?

   Vyčerpanie znamená, že životné sily sa opotrebovali. Duchovné vysilenie nikdy nepríde skrze hriech, len skrze službu. Vaše vyčerpanie závisí od toho, odkiaľ dopĺňate svoje zásoby.
   Ježiš povedal Petrovi: „Kŕm moje ovce“, ale nedal mu nič, čím by ich mohol nakŕmiť. Proces premieňania sa na „chlieb, ktorý lámal Ježiš, a víno, ktoré lial“, znamená, že musíte byť potravou pre iné duše, dokiaľ sa nenaučia samy živiť priamo od Boha. Môžu vás vyprázdniť až do dna. Dajte si však pozor na to, aby ste doplnili svoje zásoby, lebo inak budete rýchlo vysilení. Kým sa iné duše naučia priamo čerpať zo života Ježiša Krista, musia z neho čerpať cez vás. Budete možno až „vycicaní“, dokiaľ budú vedieť sami získavať potravu od Boha. Kvôli nemu musíme dať zo seba to najlepšie jeho baránkom, ovečkám i jemu samému.
   Zradil vás spôsob, akým slúžite Bohu až do vyčerpania? Ak áno, sústreďte sa na lásku. Kde ste začali svoju službu? Viedla vás vlastná ľútosť alebo na základe vykúpenia Ježiša Krista? Stále sa vracajte k prameňom vašej lásky a pripomeňte si, kde je zdroj sily. Netreba sa sťažovať: „Pane, som vyčerpaný/á.“ On vás zachránil a posvätil, aby vás vyčerpal. Pokojne buďte unavení pre Boha, ale pamätajte, že vaše zásoby sa nachádzajú u neho a prichádzajú od neho. „V Tebe sú všetky moje pramene.“

Oswald Chambers
Preklad: Aneta Dale. Jazyková úprava: redakcia