Svaly

   Po zime sme sa nevedeli dočkať tepla, slnka, ale už je tu. Rozohráva úsmev, uvoľňuje príjemné pocity, hravo osviežuje a pozýva k pohybu. Skôr než vykročíte na prechádzku alebo spravíte svižný odraz pri športe, pozrime sa na pohyb ako taký zbližša.
   Čo sú a čo nám umožňujú svaly? Sval je zreteľne ohraničený útvar svalového tkaniva usporiadaného do vlákien, ktoré sú schopné sťahovať sa (kontrahovať) a rozťahovať, čiže uvoľňovať sa (relaxovať). Svalové vlákna sú usporiadané a spájajú sa do zväzkov, ktoré tvoria sval. Jeden sval sa môže skladať aj z vyše dvetisíc vlákien.
   Poznáme dva druhy svalov, a to kostrové svalstvo – sú to priečne pruhované svaly, ktoré nám zabez-pečujú pohyb tela; a hladké svalstvo, ktoré zabezpečujúce pohyb vo vnútri tela, v orgánoch. Svaly vykonávajú pohyb rôzneho druhu a rozsahu, od zmeny veľkosti zreničky, skrze tlkot srdca, prehĺtanie jedla, dýchanie a mnoho iných.
   Ani svalové vlákna zastúpené vo svaloch nie sú rovnaké. Rozlišujeme svalové vlákna biele (rýchle) a svalové vlákna červené (pomalé). V svale sa obvykle vyskytujú oba typy vlákien, i keď v rôznom pomere. Pomalé vlákna sú skôr v hĺbke svalu, zatiaľ čo rýchle na povrchu.
   Samotná kontrakcia prebieha na úrovni svalových buniek - myocytov, ktoré sú základou stavebnou jednotkou svalového tkaniva. V ich vnútri sa nachádza tzv. aktíno-myozínový komplex, ktorý umožňuje jej stiahnutie až na jednu osminu pôvodnej dĺžky.
   Myocyt hladkého svalstva je iný než myocyt priečne pruhovaného svalu. Patrí medzi medzi najväčšie bunky, nakoľko môže dosiahnuť dĺžku až 500 µm (maternica pri gravidite), pri hrúbke iba 4 – 7 µm. Na rozdiel od myocytu priečne pruhovaného svalstva nie je ovládateľný vôľou. Takže hladké svaly vo vnútorných orgánoch sú schopné pracovať automaticky aj keď spíme, mozog ich riadi bez toho, aby sme o tom vedeli. Najznámejším svalom, ktorý nemôžeme, ovládať je srdcový sval.
   Naopak, uvedomujeme si kostrové svaly, ktoré sme aj schopní ovládať vôľou. Keď sa svalu dostane signál z mozgu, okamžite sa svalové vlákna skrátia, čo má za následok, že začnú ťahať kosti, ku ktorým sú pripevnené pevnými nepružnými šľachami.
   Svaly, ktoré hýbu našou kostrou, pracujú v akýchsi dvojiciach. Prečo? Po svalovej kontrakcii sa sval nedokáže sám vystrieť. Na to, aby sme napríklad mohli ohnúť ruku v lakti, dvojhlavý sval ramena (tzv. biceps) ťahá predlaktie nahor a aby sme ruku opäť narovnali, musí trojhlavý sval ramena (triceps), ktorý je tímovým partnerom dvojhlavého svalu, ťahať predlaktie nadol. Svaly ramena pri sťahovaní zhrubnú, pri uvoľnení naopak stenčia.
   V ľudskom tele sa nachádza približne 640 kostrových svalov. Najmohutnejší z nich je sedací sval, najmenším je strmienkový sval v uchu, ktorý meria zhruba 1 mm.
   Samotné sťahovanie každého svalu si vyžaduje určitú energiu a na jej uvoľňovanie je potrebné zásobovanie kyslíkom. Prečo pri väčšej záťaži začne naše srdce rýchlejšie biť? Jednoducho preto, aby sa k svalom dopravilo čo najviac kyslíka a živín.
   Mozog je riadiaca jednotka, ktorá riadi kedy a akou silou sa ktorý sval stiahne, vďaka čomu môžeme robiť rôzne aktivity.
   Na to, aby sval dobre pracoval, je nutná dokonalá súhra medzi ním a nervovým systémom. Svalový mechanizmus sa dá do pohybu po impulze z nervovej sústavy. Ten sa následne šíri celým vláknom a spúšťa vlastnú mechanickú prácu svalu. Na to, aby došlo ku svalovému sťahu, je potrebné, aby sa do akcie zapojil obrovský počet svalových buniek. Ide o vysoko koordinovanú súčinnosť nervového a svalového systému.
   Pravidelným zaťažovaním a precvičovaním sa svalová hmota zväčšuje, čo má za následok jej lepšie prekrvenie a tým pádom sa zvyšuje schopnosť svalu vykonávať väčšiu námahu. Keď má sval nedostatok svalovej činnosti, ochabne a oslabne.
   Cítite sa po fyzickej námahe veselšie, šťastnejšie? Pri športe sa v ľudskom tele vylučujú látky hormonálnej povahy – endorfíny. Ide o akési pozitívne varianty drogy morfia, ktorú si človek vytvára sám vo vlastnom mozgu. Za váš výkon, sa udeľuje táto „odmena”, nazývaná taktiež aj hormóny šťastia. Človeku vyvolajú dobrú náladu, pocity vyrovnanosti a šťastia, dokážu tlmiť bolesť.
   Stačí ako motivácia? Najťažšie je začať, potom sa môžu veci začať diať. Držím palce a prajem veľa vytrvalosti, ktorá prináša svoje ovocie.

   Do športovania, priatelia!!!

Jaroslav Lenár, Andie Zaťková