Desať spôsobov, ako vstúpiť do zlého vzťahu

   Slepá láska je najhorší spôsob výberu partnera. Existujú však praktické nástroje, ktoré nám pomôžu nestratiť bystrozrak. Vyše 50 % rozvodovosť potvrdzuje, že príliš mnohí z nás sa zle rozhodnú, s kým strávia život. Aby sme sa nestali týmto štatistickým údajom, pokúsme sa zamyslieť a aplikovať na seba nasledovných desať poznatkov.

 

1. Vyberieme si nesprávnu osobu, lebo predpokladáme, že sa po svadbe zmení. Klasická chyba. Nikdy sa nezväzujte s eventualitou. Zlatým pravidlom je, že ak nedokážeme byť šťastní s milovanou osobou takou, aká je teraz, sobáš nepripadá do úvahy. Očakávať, že ľudia sa po sobáši zmenia, je nezmysel. Zvážme, či chceme a dokážeme znášať navždy tie vlastnosti milovanej osoby, ako sme ich doposiaľ spoznali: charakter, názory, osobnú hygienu, vzdelanie, komunikačné schopnosti, návyky.

 

2. Vyberieme si nesprávnu osobu, lebo sa väčšmi sústreďujeme na chémiu než na charakter. Chémia zapáli plameň, ale dobrý charakter ho udržiava. Dávajme si pozor na syndróm „milujem“. „Milujem“ často znamená „túžim, chcem“. Príťažlivosť – áno, je a je silná, preverili sme si však charakter milovanej osoby? Dobré je, ak sa dokážeme riadiť štyrmi nasledovnými znakmi:
Skromnosť: Verí milovaná osoba, že je dôležitejšie „vykonať správnu vec“ na úkor seba? Láskavosť: Rozdáva milovaná osoba radosť iným? Ako zachádza s ľuďmi, na ktorých priazeň nie je odkázaná? Pomáha nezištne iným?
Zodpovednosť: Môžeme sa spoľahnúť, že milovaná osoba skutočne urobí, čo zamýšľa spraviť? Šťastie: Znáša táto osoba samu seba? Teší sa zo života? Je citovo stabilná? Položme si otázku: Chceli by sme sa tejto osobe podobať? Chceli by sme mať s touto osobou dieťa? Chceli by sme, aby sa naše dieťa na ňu podobalo?

 

3. Vyberieme si nesprávnu osobu, lebo muži nakoniec aj tak nechápu, čo ženy najviac potrebujú. Muži a ženy majú špecifické potreby a sú to častejšie muži, ktorým „nedochádza“. Preto židovská tradícia ukladá mužom povinnosť pochopiť emocionálne potreby ženy a uspokojovať ich. Špecifickou potrebou ženy je byť milovaná – cítiť, že v mužovom živote je najdôležitejším človekom. Muž má neustále žene poskytovať výhradnú pozornosť. Uvedené najlepšie vidíme na židovskom prístupe k intimite. Tóra zaväzuje manžela, aby vyhovel intímnym potrebám manželky. Intimita sa vždy riadi potrebami ženy. Osobitne v tejto oblasti sa muži často riadia vlastným cieľom. Istá múdra pani raz poznamenala, že „muži majú dve rýchlosti: zapni, vypni“. Ženy sú orientované na zážitok. Ak muž dokáže prepnúť rýchlosť a orientovať sa viac zážitkovo, zistí, čo ženu robí šťastnou. Ak muž zabudne na vlastné potreby a sústredí sa na poskytovanie slasti žene, udejú sa zázračné veci.

 

4. Vyberiete si nesprávnu osobu, lebo nemáte spoločné ciele a priority. S inými ľuďmi nás spája: 1. chémia a kompatibilita 2. spoločné záujmy 3. spoločný životný cieľ: Presvedčime sa, či máme hlbšiu úroveň spojenia. Po svadbe totiž buď budeme obaja spoločne rásť alebo sa náš vzťah rozpadne. Aby sme sa nerozišli, musíme najskôr prísť na to, pre čo sme žili, kým sme boli slobodní, a potom nájsť človeka, ktorý dospel k podobnému záveru. Dospeli sme k definícii „najdôvernejšieho priateľa“. Najdôvernejší priatelia majú rovnaké chápanie zmyslu života, a teda majú tie isté priority, hodnoty a ciele.

 

5. Vybrali sme si nesprávnu osobu, lebo sme sa príliš rýchlo intímne zaangažovali. Intimita pred sobášom môže byť niekedy veľkým problémom, lebo často bráni poctivému skúmaniu dôležitých otázok. Fyzické zaangažovanie má tendenciu zahmlievať ľudskú myseľ. A zahmlená myseľ neinklinuje k dobrým rozhodnutiam. Nie je vždy nevyhnutné podniknúť „test motora“, aby sme zistili, či sa pár k sebe fyzicky hodí. Ak sa skutočne a poctivo presvedčíme, že sa k sebe intelektuálne a emocionálne hodíme, nemáme sa čoho obávať. Výskumy o rozvodoch ukazujú, že sexuálny nesúlad sa prakticky ako dôvod rozvodu neuvádza.

 

6. Vybrali sme si nesprávnu osobu, lebo sme s ňou nemali hlbší emocionálny súlad. Ak chceme zhodnotiť, či máme hlbší citový vzťah, položme si otázku: „Vážim si a obdivujem tohto človeka?“ To neznamená, že nám tento človek imponuje, že na nás robí dojem. Dojem na nás robí Mercedes. A nevážime si predsa niekoho preto, lebo vlastní Mercedes. Pôsobiť na nás musí úroveň tvorivosti, lojality, odhodlanosti atď. Pýtajme sa: „Verím tomuto človeku?“ Čo znamená aj: „Je tento človek citovo stály? Pociťujem, že sa môžem na neho/na ňu spoľahnúť?“

 

7. Vybrali sme si nesprávnu osobu, lebo sa s ňou necítime citovo bezpečne. Položme si otázku: Cítim sa s týmto človekom pokojne a uvoľnene? Môžem sa slobodne prejaviť a vyjadriť? Cítim sa pri tomto človeku dobre? Mám takého blízkeho priateľa, že mám s čím tieto pocity porovnať? Cítim v súvislosti s touto osobou nejaké obavy? Musím si dávať pozor, čo poviem? Mám obavy otvorene vyjadriť svoje pocity a názory? Ak áno, vzťah nie je v poriadku. Ďalším aspektom bezpečia je neprítomnosť pocitu, že iný človek sa pokúša ovládať nás. Snaha o ovládanie je znakom vulgárnosti. Dávajme si pozor na každého, kto sa neustále pokúša zmeniť nás. Je veľký rozdiel medzi „ovládaním“ a „návrhmi“. Návrh slúži nášmu dobru, ovládanie slúži druhým.

 

8. Vybrali sme si nesprávnu osobu, lebo sme nevyložili karty na stôl. Všetko, čo nás vo vzťahu znepokojuje, treba prediskutovať. Jedine tak zistíme, do akej miery sme schopní komunikovať, vymieňať si názory a spolupracovať. Počas spolužitia sa nevyhnutne objavia problémy, takže musíme vedieť vopred, či budeme schopní spoločne ich riešiť. Sme teda schopní nájsť riešenie a hľadať kompromisy? Nikdy sa nebojme dať druhému najavo, že nás trápi. Je to aj skúška, do akej miery môžeme ukázať svoju zraniteľnosť. Ak si nemôžeme dovoliť byť zraniteľní, nemáme k partnerovi dôveru. Zraniteľnosť a dôvera kráčajú ruka v ruke.

 

9. Vybrali sme si nesprávnu osobu, lebo vzťah nám slúži na únik pred osobnými problémami a nešťastím. Ak sme nešťastní sami, pravdepodobne budeme nešťastní aj v manželstve. Sobáš nerieši osobné, psychologické ani citové problémy. Skôr ich zhorší. Ak nie sme spokojní so sebou a svojím životom, vyriešme si veci, dokým sme slobodní. Budeme sa cítiť lepšie a náš budúci partner nám bude vďačný.

 

10. Vybrali sme si nesprávnu osobu, lebo je súčasťou trojuholníka. Trojuholník znamená, že milovaná osoba citovo závisí od niekoho iného, než s kým sa snaží vytvoriť si vzťah. Klasickým príkladom je človek, ktorý sa neodpúta od rodičov. Ľudia môžu byť rovnako pripútaní aj k takým veciam, ako je práca, drogy, internet, koníčky, šport či peniaze. Dávajme si pozor, či náš partner nie je súčasťou nejakého trojuholníka. Polapená osoba vám nikdy nebude citovo úplne k dispozícii. Nebyť partnerovou jednotkou nie je základom spolužitia.

Rabbi Dov Heller, Los Angeles
spracovala redakcia