Modlime sa za...

Ďakujeme za:
- krásu, zdravie a všetky Božie dary, ktoré dostávame
- dôveru a lásku Boha voči nám, že nám daroval prírodu a stvorenstvo, ktoré môžeme obdivovať, a cez ktoré ho môžeme spoznávať
- našich prispievateľov, dobrodincov a všetkých, ktorí nám poukázali svoje 2 % dane

 

Modlime sa za:
- pozitívny vzťah k svojmu telu, aby sme si ho vážili, vedeli sa prijať a mať sa správnym spôsobom radi
- vytrvalosť a múdrosť, aby sme dokázali meniť svoj život k lepšiemu
- požehnané prežitie prázdnin, aby boli občerstvením pre telo i dušu, a aby Boh ochraňoval naše deti pred úrazmi a pokušeniami