Zachráňme hrad Tematín

   „Choďte sa pozrieť na severozápadnú ,vyhliadkovú‘ baštu a pochopíte,“ bola odpoveď zakladateľa OZ Hrad Tematín na otázku, prečo sa rozhodol zachrániť práve tento hrad.

 

   Občianske združenie Hrad Tematín funguje už štvrtý rok a jeho cieľom je zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov hradu, zachovať historické hodnoty pamiatky, získať širšie poznatky o samotnej stavbe a histórii a v neposlednom rade nadchnúť ľudí pre svoju vlastnú históriu. Preto na hrade prebiehajú konzervačné a čiastočne aj rekonštrukčné práce na murivách, sprevádzané archeologickým výskumom. Práce sa uskutočňujú pod dohľadom odborníkov (archeológov a pamiatkarov).
   Kto má chuť zapojiť sa, nech neváha a príde. Počas letných prázdnin budú na hrade prebiehať dva dvojtýždňové tábory, ale aj počas roka je viacero víkendových akcií. Práca je založená na báze dobrovoľníctva – teda je zadarmo, ale ani účastníci nemusia nič platiť. Dobrovoľníkom je zabezpečené jedlo a pracovné náradie, priniesť si musia len pracovné oblečenie, spacák a karimatku. Spí sa v stanoch alebo pod holým nebom. V tábore vládne rodinná atmosféra, program dňa nie je striktne nalinkovaný a určený. Záujemca môže do tábora prísť aj z neho odísť, kedy chce, nemusí byť na celom turnuse. Počas jedného tábora sa tu vymení okolo 50 ľudí, prevažujú mladí od 20 do 30 rokov, ale výnimkou nie sú ani päťdesiatnici. Tento rok bude na hrade pokračovať archeologický výskum a konzervácia murív v severnom paláci zo 14. storočia.
   Všetci nadšenci sú srdečne pozvaní!
   Termíny akcií a ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete na www.tematin.eu.

Jana Májeková