Otec na nebi

   Náš nebeský Otec, Boh a Pán, túži, aby si ho nielen oslavovala, ale aj prežívala ako Otca.

 

LOŽ
   Vraj si: žena, škaredá, nemožná, zranená, precitlivená, nechápavá, pomalá, neistá, neschopná, tupá, nečistá, zvrhlá, oškrabok, prekliata, hlúpa, omyl, predmet mužského uspokojenia, handra, len na robotu, dievča na všetko, stroj na rodenie a výchovu detí, zmätkárka, hysterická trúba, ukájajúca sa v sebaľútosti a sebatrýznení, zrútená, odporná, zlá, bezcitná, znechutená a otrávená, opica, húska, koza a jej podobné, osoba, na ktorú majú všetky jazyky tie najškaredšie slová, menej ako muž, a v srdci máš možno ešte presnejšie mená...

 

PRAVDA
   No v Božom slove hovorí Pán o Tebe, že si: Boží obraz, dar, krásna, vrchol stvorenia, odblesk jeho krásy, budujúca vzťahy, s veľkou budúcnosťou, nádej, schránka života, spolu-pracovníčka, sestra, matka, ... On ako dokonalý Otec sa nepomýlil, keď ťa stvoril. Si pres-ne plánované dieťa, jeho dcéra.

 

ZO SRDCA
   Chcem Ti povedať s naším Otcom: ako dobre, že si, ako dobre, že si žena! Ako dobre, že Pán tak krásne dotvára obraz seba medzi ľuďmi – práve cez Teba, cez Tvoje ženské srdce, city a Tvoje posvätné lono. Hoci často neveríš takýmto oslavným rečiam o ženách, hlavne keď sa to týka Teba, no pravda o Tebe, našťastie, nezávisí od toho, čo si myslíš o sebe, ale čo si o Tebe myslí Boh. Mala by si častejšie načúvať Božiemu slovu a najväčšiemu džentlmenovi v tichu modlitby, aby si sa náhodou nezadusila klamstvami o sebe. Bolo by Ťa škoda. Vieš, Otca na nebi, myslím, nesmierne mrzí a bolí, keď veríš o sebe veci, ktoré On ani nemal na mysli a ktoré sú výplodom hriechu a otca každej lži.
   Buď zvelebený Otče, Pán neba a zeme, lebo si nás ženy a mužov povolal k životu v hojnosti. Prosím Ťa dnes za všetky dievčatá a ženy, aby pevne verili Tebe, jedinému Pánovi, a prijali posolstvo evanjelia o sebe. Amen.

Jozef Slezák