Ďakujeme za...

- našich otcov, bez ktorých by sme tu neboli
- obetu tých otcov, ktorí pracujú mimo domova a zriekajú sa pohodlia, aby svojich blízkych hmotne zabezpečili

- to, že Boh je naším láskavým a milosrdným Oteckom, ktorý nás vždy bude milovať takých, akí sme