Projekt Sára

   Ste matka, ktorá potrebuje občasnú alebo možno aj pravidelnú výpomoc s deťmi? Napríklad odviezť ich na krúžok, vyzdvihnúť zo školy? Alebo ste študent či mladý pracujúci človek, alebo dôchodca, ktorý má chvíľku voľného času, ktorý by rád niekomu daroval a zároveň tak pomohol a bol užitočný? Tak potom by sa vaše cesty mali stretnúť prostredníctvom Projektu Sára – odbremeňovacie služby rodinám.

 

Cieľom služby je odbremenenie rodín a predchádzanie nepriaznivým sociálnym situáciám v rodine, preťaženosti rodičov a problémov detí formou dobrovoľných – odbremeňovacích služieb, a tým podporovanie, posilňovanie a stabilizovanie funkčnosti a samostatnosti rodiny.

 

   Projekt má korene v Košiciach a v živote dnes už blahoslavenej Sáry Salkaházi (viac o jej živote v rubrike Zaujímavé ženy), ktorá svoj život zasvätila núdznym a chudobným. Projekt bol zaradený aj do Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 2007 – 2013 v oblasti pastorácie rodín. Cieľom je konkrétna pomoc rodinám prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti.
   Cieľovou skupinou projektu sú rodiny s viacerými deťmi (do veku 16 rokov), ktoré potrebujú konkrétnu pomoc vo forme odbremenenia. Odbremeňovacie služby závisia od potrieb tej-ktorej rodiny, je to napríklad doučovanie detí, sprevádzanie na krúžky, vychádzky či iná pomoc pri výchove detí. Okrem výpomoci s deťmi tak majú rodičia aj viac času na seba a na budovanie vlastného vzťahu.
   Dobrovoľník poskytne 2-3 hodiny týždenne, je to však individuálne a závisí od potrieb rodiny a možností dobrovoľníka. Dobrovoľníci mávajú pravidelné stretnutia s organizátormi, kde sú usmerňovaní a kde sa spoločne zdieľajú. Takisto koordinátori jednotlivých stredísk majú spoločné celoslovenské stretnutia. Táto služba je síce bez nároku na finančnú odmenu, odplatou sú však cenné skúsenosti a zručnosti pri výchove detí, nové vzťahy a, samozrejme, dobrý pocit z vykonaného dobra.

 

   Projekt v súčasnosti koordinujú centrá pre rodinu vo viacerých mestách na Slovensku. Takže ak máte túžbu pomôcť alebo sami pomoc potrebujete, ponúkame vám webové stránky, kde sa dozviete viac informácií a kontakty na jednotlivé centrá:

• Banská Bystrica: www.rodinabb.sk, rodi-na@rodinabb.sk
• Košice: www.socialnesestry.sk, sa-ra.socialnesestry@gmail.com
• Nitra: www.centrumprerodinu.sk, cprn.sara@gmail.com
• Trnava: www.cppr.sk, cppr@cppr.sk
• Žilina: www.cprza.sk, cpr-za@nextra.sk
• Pezinok: www.pezinskerodiny.sk, pomoc@pezinskerodiny.sk

 

„Do projektu Sára som sa zapojila minulý rok. Na začiatku som musela vyplniť formulár ohľadne mojej služby – koľko času môžem poskytnúť, v ktorej časti mesta, aké veľké deti by som chcela a podobne. Na základe toho mi pridelili rodinu. Mojou úlohou bolo vodiť deti – dvoch chlapcov – zo škôlky domov a počkať s nimi, kým príde niektorý z rodičov. S ostatnými dobrovoľníkmi spolu s organizátorkou sme sa stretávali pravidelne raz do mesiaca a na stretnutiach sme rozoberali svoje zážitky a skúsenosti a, samozrejme, nechýbala modlitba – za projekt, za nás, za rodiny.“ Radka

Jana Májeková