Taký skutočný sen...

   Na jednej pouličnej evanjelizácii hovoril svoj príbeh exalkoholik. Rozprával o tom, ako osobne zažil Boha; Boh mu odpustil jeho hriechy a on bol oslobodený od alkoholu a žije opäť šťastne s rodinou. Okolo šiel ateista – skeptik a nahlas to komentoval: „Toto je len sen uleteného rojka, takéto veci sa nedejú...“ V dave ostalo ticho, až kým sa neozvalo jedno malé dievča. Obrátilo sa k tomuto skeptikovi a s dôrazným hlasom povedalo: „V tom prípade ho, prosím, nebuďte – je to môj otec a život s ním je teraz krás-ny...“
   Realita každodenného života vie byť krutá. Každý to pozná-me. Niekedy sklameme my, inokedy zas iní nás. Jedno aj druhé je veľmi ťažké. Často si to nezaslúžime, a predsa život prinesie ťažké skúšky. A presne vtedy máme tendenciu pridať sa k mnohým a mnohým miliónom ľudí, ktorí vzácny Boží dar – život prežívajú len skepticky a často cynicky No niekde v hĺbke svojho bytia vieme, že Boh nám chce pomôcť nájsť východisko v každej situácii. Každý tunel má svoj koniec. Neprestaňme snívať Bohom inšpirované sny o nás, našej rodine. To nám dá silu žiť odvážne dnes a keď sa zobudíme, náš sen už môže byť realitou.

Pavol Zsolnai
pastor Apoštolskej cirkvi Bratislava