Jazyk lásky v manželstve

   Ktosi raz povedal: „Najlepší spôsob, ako milovať vaše deti, je milovať ich matku (otca).“
   Kvalita vášho manželstva podstatne vplýva na vaše správanie k deťom a na to, ako prijímajú lásku. Ak je vaše manželstvo zdravé – obaja partneri sa k sebe správajú láskavo, slušne a s úctou – budete sa vy a váš manžel alebo vaša manželka pri výchove cítiť a správať ako partneri. Ak sa však jeden k druhému správate kriticky, stroho a bez lásky, je veľmi nepravdepodobné, že budete pri výchove jednotní. A vnímavé deti to, pochopiteľne, vycítia.
   Nenahraditeľným prvkom šťastného manželstva je láska. Presne tak, ako má citovú nádrž lásky vaše dieťa, máte ju aj vy. A má ju aj váš partner. Všetci chceme cítiť, že nás naši manželia/manželky milujú, pretože potom je náš svet veselý a rozžiarený. Ale ak je nádrž lásky prázdna, naše vnútro nahlodáva stiesnený pocit: „V skutočnosti ma nemiluje.“ A celý svet nám potemnie. Značné percento nevier a nedorozumení v manželstvách pramení práve z týchto prázdnych nádrží lásky.
    Ak sa chcete cítiť milovaní a umocňovať vo svojom dieťati pocit, že je milované, potrebujete sa naučiť hovoriť primárnym jazykom svojho manžela alebo manželky. Ako manžel alebo manželka zistíte, že jeden z piatich jazykov lásky sa k vašim vnútorným pocitom prihovára dôvernejšie než tie ostatné. Vo chvíli, keď vám partner vyjadruje lásku v tomto primárnom jazyku, sa cítite skutočne milovaní. Páči sa vám všetkých päť jazykov lásky, ale tento pre vás znamená najviac.
   Tak ako sa od seba odlišujú deti, líšia sa od seba aj dospelí. Len zriedkakedy mávajú manžel a manželka rovnaký primárny jazyk lásky. Nemyslite si, že na vášho partnera platí váš vlastný jazyk lásky alebo ten, ktorý ste sa naučili od svojich rodičov. Sú to dve najčastejšie chyby. Možnože váš otec hovorieval: „Syn môj, žene nos stále kvetiny. Nič nie je dôležitejšie ako kvety.“ A vy teraz svojej manželke dávate kvety – lenže jej to nepripadá nijako svetoborné. Chyba nie je v tom, že ste málo úprimný, ale v tom, že nehovoríte jej primárnym jazykom. Kvetom sa poteší, ale jeden zo zostávajúcich jazykov lásky by ju oslovil oveľa viac.
   Ak spolu manželia navzájom nehovoria primárnym jazykom toho druhého, ich nádrže lásky sa nenaplnia. Keď potom zostúpia z povznášajúcich výšin pocitu zamilovanosti, budú sa im ich nedorozumenia zdať významnejšie a ich mrzutosť voči partnerovi len vzrastie. Možno si spomínajú na vrelé city, ktoré kedysi prežívali, a snažia sa znovu zachytiť ten pocit zamilovanosti, aby boli znovu šťastní. Len nevedia, ako by to so svojím manželom či s manželkou dokázali, pretože ich spoločný život zovšednel, stal sa nevýrazným, predvídateľným a oveľa menej uspokojujúcim.


Zamilovaný alebo milujúci partner?
   Až príliš veľa ľudí do manželstva vstupuje kvôli zážitku zamilovanosti, počas ktorého považujú svoj objekt lásky za dokonalý. Sú slepí a nevidia všetky jeho nedokonalosti a sú si úplne istí, že prežívanie ich lásky je jedinečné a že sú v celej histórii ľudstva úplne prví, ktorí sa tak hlboko milovali. Po istom čase sa im, samozrejme, otvoria oči a znova sa ocitnú s nohami na pevnej zemi, kde toho druhého vidia takého, aký naozaj je, s chybami aj so zlozvykmi. Obvykle sa zážitky zamilovanosti skončia „odmilovaním sa“.
   Väčšina z nás sa už niekedy zamilovala, možno aj niekoľkokrát, a dnes sa na tieto skúsenosti pozerajú s hlbokou vďačnosťou, že v čase, keď ich city dosahovali vrchol, neurobili žiadnu hlúposť. Ale dnes sa ľudia posadnutosťou zamilovanosti až príliš často nechávajú viesť a veľmi tým ubližujú svojim rodinám. Práve tak sa začínajú manželské nevery: vyhľadávaním prchavého pocitu, ktorý možno prežívali v čase chodenia alebo v prvých mesiacoch manželstva. Lenže keď pocity slabnú, neznamená to, že sa láska vytráca.
   Medzi láskou a zamilovanosťou je rozdiel. Pocit zamilovanosti je dočasná, naivná citová reakcia, často s veľmi malým logickým opodstatnením. Skutočná láska je iná v tom, že potreby partnera kladie nad vlastné potreby a túži, aby partner rástol a bol šťastný. Skutočná láska dovoľuje druhému rozhodnúť sa lásku opätovať. Takáto láska vyžaduje obeť a tvrdú prácu. Väčšina párov sa dostane do bodu, keď sa tie vzrušujúce pocity zamilovanosti stratia a nie sú si istí, či toho, koho si vzali, ešte stále milujú. A práve vtedy sa musia rozhodnúť, či na svojom manželstve budú pracovať a prejavovať svojmu partnerovi lásku bez ohľadu na všetko ostatné, alebo svoj vzťah jednoducho nechajú zaniknúť.
    Možno si vravíte: „Ale to znie strašne sterilne. Láska ako postoj s adekvátnym správaním?“
   Áno, niektorí manželia skutočne milujú ohňostroje a túžia po nich: „A kde teda sú padajúce hviezdy, lietanie v oblakoch, neutíchajúce vzrušenie? Čo všetky tie elektrizujúce bozky, žiariace oči a vzrušenie z milovania? Kde je tá úžasná istota, že som v jeho/jej očiach jednotka?“    
   To, samozrejme, nie je zlé. Niekedy sme skutočne za našu vernosť vo vzťahu takýmito pocitmi odmenení. Ale nemali by sme ich očakávať. Potrebujeme predsa, aby naši manželia či manželky doplnili našu nádrž lásky. Budú ju dopĺňať, ak budú hovoriť jazykom lásky, ktorému rozumieme.


Príbeh nedorozumenia
   Pozrime sa na jeden konkrétny pár: „Jednoducho už necítim, že ma Rick miluje“, zverila sa jedného dňa Carla svojej sestre. „Náš vzťah je prázdny a ja si pripadám úplne sama. Bývala som v Rickovom živote to najdôležitejšie, ale teraz som asi dvanásta v poradí – po jeho práci, golfe, futbale, skautoch, jeho pôvodnej rodine, aute a v podstate skoro po všetkom ostatnom. Povedala by som, že je rád, že som tu a plním svoju úlohu, lenže ma berie ako samozrejmosť. Iste, dáva mi krásne darčeky ku Dňu matiek, na narodeniny aj k nášmu výročiu a k žiadnemu sviatku mi nezabudne poslať kvety, lenže tie dary mi pripadajú prázdne. Rick na mňa nikdy nemá čas. Nikam spolu nechodíme, nikdy spolu nič nepodnikneme ako pár a sotva sa pozhovárame. Hnevám sa, len keď na to pomyslím. Úpenlivo som ho prosila, aby so mnou strávil čas, a on povedal, že ho kritizujem. Požiadal ma, aby som ho láskavo prestala otravovať a nechala ho na pokoji. Že by som vraj mala byť vďačná, že má dobrú prácu, neberie drogy a nepodvádza ma. No teda, prepáčte mi, ale to predsa nestačí. Ja chcem manžela, ktorý ma bude mať rád a pre ktorého budem dosť dôležitá na to, aby so mnou trávil čas.“
   Rick hovorí jazykom darov, Carla túži po jazyku pozornosti. V prvých rokoch jeho darčeky ako výrazy lásky prijímala. Pretože však ignoroval jej primárny jazyk lásky, jej citová nádrž je teraz prázdna a jeho darčeky jej už toho veľa nehovoria.
   Ak Carla a Rick dokážu objaviť primárny jazyk lásky toho druhého a hovoriť ním, môžu do manželstva vrátiť vrelý cit. Určite nie zamilovanosť, ale niečo oveľa dôležitejšie – že sa navzájom rešpektujú, obdivujú a cenia si osobnosť toho druhého a že spolu chcú byť a žiť v dôvernom vzťahu. Práve o takom manželstve ľudia snívajú a ten sen sa môže stať skutočnosťou, ak sa obaja partneri naučia hovoriť primárnym jazykom lásky toho druhého. Pritom jeden nemusí cítiť ako prirodzené vyjadrovať a prejavovať sa tak, ako to ten druhý potrebuje. Ale robí to s úmyslom pomôcť a milovať. Stanú sa tak silnejšími rodičmi, budú lepšie pracovať ako tím a pritom deťom poskytnú pocit bezpečia a lásky.
   Pozrime sa teraz, ako sa dá tento sen uskutočniť s každým z piatich jazykov lásky.


Päť jazykov lásky
   Slová uistenia: Ona voči nemu: „Som na teba hrdá a obdivujem, ako si zvládol tú situáciu s Róbertom.“ On voči nej: „Tá večera je výborná. Zaslúžiš si miesto v kuchárskej sieni slávy.“
   Oceniť a pochváliť sa dá v podstate čokoľvek – samozrejme, myslené úprimne. 
   Pozornosť: On má jazyk lásky pozornosť a dáva to znať svojej partnerke: „Bol by som rád, keby sme sa každý večer 15 minút rozprávali o tom, čo sme cez deň zažili.“
   On pozná partnerkin jazyk lásky – pozornosť – nuž jej vedome vychádza v ústrety: „Naplánoval som nám spoločný víkend vo dvojici. Odteraz si takýto víkend užijeme aspoň raz za dva mesiace.“
   Tu ide o venovanie nerozdelenej, sústredenej pozornosti tomu druhému a časté spoločné trávenie času spôsobom, po akom túži dotyčný.
   Darčeky: Ben nosil päť dní v týždni oblek a kravatu. Jeho manželka Debbie raz za mesiac zašla do obchodu, kde si kupoval obleky, a požiadala predavača, aby mu k obleku vybral kravatu. Predavač mal zoznam Benových oblekov, a tak sa k nim kravaty vždy hodili. A Ben sa každému pochválil, aká pozorná je jeho žena. Ráta sa predovšetkým nápad, a nie cena.
   Ide nielen o darčeky k sviatkom, na ktoré u tohto typu človeka neslobodno zabúdať, ale i o časté obdarúvanie mimo veľkých dní, len tak, hocikedy.
   Skutky služby: Mary sa spolu s kamarátkou na materskej dovolenke rozhodli, že sa zúčastnia na kurze varenia v miestnej strednej odbornej škole pre kuchárov. Zatiaľ čo jedna bola na vyučovaní, druhá sa venovala svojim i jej deťom a potom sa vystriedali. Proste si pomohli prakticky – povarovaním detí.
   Skutky služby znamenajú urobiť niečo, o čom viete, že by sa to vášmu partnerovi páčilo. Môžu to byť aj maličkosti – napríklad povysávať, umyť riad, dať umyť auto, prebaliť bábätko, navariť obľúbené jedlo, udržiavať v poriadku miesto, na ktorom partnerovi záleží...
   Fyzický kontakt: Tipy: položiť manželovi ruku na rameno, učesať prstami manželke vlasy, namasírovať jej šiju alebo chrbát, dotknúť sa jej ruky, keď jej podávate šálku kávy, držať ženu pevne v náručí, keď smúti – to všetko sú vyjadrenia lásky.
   Nedávajte znamienko rovná sa medzi fyzický kontakt a sexuálny rozmer manželstva. Ak sú sexuálne potreby muža alebo ženy pravidelne uspokojované, pravdepodobne spoznajú, že fyzický kontakt nie je ich primárnym jazykom lásky. Dá sa to napríklad spoznať aj podľa toho, nakoľko sú im príjemné dotyky, ktoré nesúvisia s pohlavným stykom. Ak nepatria k ich prioritám, potom fyzický kontakt pravdepodobne nie je ich primárnym jazykom.


Ako rozpoznáme ten pravý jazyk
   Najlepšie ho vidieť na túžbach, potrebách partnera a tiež na nedostatku, na ktorý sa sťažuje – keď mu čosi konkrétne chýba. Alebo si všímajme spôsob, ako on vyjadruje lásku. Alebo sa spolu jednoducho na túto tému porozprávajme. Človek hovoriaci istým jazykom potrebuje v ňom zažívať prejavy denne alebo ozaj často.

GabČa
Podľa: Gary Chapman, Ross Campbell: Děti a pět jazyků lásky; Vydavateľstvo: Návrat domů, 2007