Modlitba v pravde

   O modlitbe sa už toho toľko popísalo. Keby sme sa naozaj modlili a naozaj žili modlitbou, svet by zrejme vyzeral ináč. Môj život by vyzeral ináč...
   Tak ako sa študovať naučíme študovaním, láske jej prejavovaním a kresleniu kreslením, aj modliť sa naučíme len modlením. Modlitba sa začína mojím rozhodnutím. A nie je rozhodnutie ako rozhodnutie. Môžem sa rozhodnúť navštíviť susedu, lebo nemám čo robiť, a môžem sa napriek nechuti rozhodnúť navštíviť chorého, lebo viem, že mu to vnesie svetlo do života.
   Keď nebudem vnímať modlitbu ako potrebu, ako jedlo, bez ktorého nesmrteľná duša vo mne vädne a vysychá, moje „modlenie“ zostane naozaj len „modlením“, a nie stretnutím s dobrým Bohom. Ako nedávno povedal istý kňaz na konci svätej omše: „Z vďaky za zvolenie nového pápeža na záver zarecitujeme Te Deum.“ Te Deum je nádherná chvála nášmu Bohu a verím, že mu ju mnohí vyznávali zo srdca. Ale kým v našom srdci nie je skutočná vďaka voči Bohu, obdiv, hlad po Ňom či túžba byť Mu blízko, môžeme naozaj skončiť pri „recitovaní“.
   Boh pritom nepotrebuje veľa – vlastne ani moje slová. Jemu stačí moje vnútro. Živé, skutočné, úbohé, biedne, radostné, nahnevané, sklamané, túžiace po stretnutí alebo aspoň po schopnosti túžiť. Boh je Duch a túži sa so mnou stretnúť v duchu. Ničím ho pritom nemám šancu ohúriť alebo si ho viac nakloniť. On hľadá tých, ktorí ho uctievajú jednoducho, „v pravde“. (pozri Jn 4,24)

Ľubica Vopičková

Ďakujeme Ti, Pane, za:

- DAR života, zdravia a talentov, ktorými môžeme slúžiť Tebe a blížnym
- DAR stvorenstva a všetky krásy prírody, ktoré nás udivujú, potešujú a privádzajú bližšie k Tebe
- DAR blízkych ľudí, ktorí nás sprevádzajú na našich cestách a sú nám oporou, povzbudením a potešením
- DAR Tvojho Syna, ktorý z lásky k nám prišiel na svet, aby za nás zomrel a ponúkol nám večný život s Tebou

Prosíme ťa, Pane, za:

- ruky, vždy pripravené pomáhať, uši, vždy ochotné počúvať, oči, vždy otvorené pre potreby druhých, a srdce, vždy pripravené prijať druhého
- múdrosť pri dávaní hmotných darov
- pokorné a radostné srdce, ktoré vie aj prijímať, a aby sme nezabúdali na vďačnosť voči darcovi
- časopis Miriam, aby si požehnával toto dielo a prinášal skrze neho ľuďom povzbudenie, nádej a Tvoju lásku
- pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby ľudia prijali do svojich domovov, ale hlavne životov Božie dieťa a Jeho svetlo a lásku