Ako priblížiť deťom Sväté Písmo

   Mnohí rodičia sa zamýšľajú nad tým, ako priblížiť svojim deťom Sväté Písmo, najmä posolstvá obsiahnuté v Evanjeliách. U nás vo farnosti máme viacerí „angažovaní laici“ možnosť vždy počas nedeľnej bohoslužby zaradiť krátku dramatizáciu na tému z prečítaného Evanjelia. Podobná služba deťom sa však dá realizovať napríklad na detských stretkách, v nedeľnej škole alebo na iných akciách. Preto ak aj vy vnímate potrebu takejto práce s deťmi, môžete nájsť v nasledujúcich riadkoch inšpiráciu.
   Podobenstvá v Evanjeliách sú mnohokrát natoľko jednoznačné, že im na prvé počutie dokážu porozumieť aj celkom malé deti. (Napríklad podobenstvo o stratenej ovečke, drachme, milosrdnom Samaritánovi alebo márnotratnom synovi.) Ak sa podobenstvo spojí s krátkou dramatizáciou, deti sa s ním bez problémov stotožnia. Namiesto siahodlhého vysvetľovania stačí jednou vetou zhrnúť posolstvo príbehu. Pri už spomenutej stratenej drachme nacvičila priateľka s deťmi biblické divadielko o žene, ktorej sa zakotúľala minca (ktorú znázorňovalo dievčatko). Hľadala ju pod kobercom, v záhrade, medzi hrncami. Keď ju nakoniec našla, bola veľmi šťastná. Na záver rozprávač zdôraznil, že sme pre Pána Boha dôležití ako minca pre onú ženu.
   Niektoré state z Evanjelia pôsobia ako náročné na „uchopenie“ a spracovanie detsky prístupnou formou. (Niekedy im možno nerozumieme ani my sami. A tu sa ukazuje význam a prínos tejto práce aj pre nás dospelých: Zrazu sa musíme nad stokrát počutým Evanjeliom zastaviť, zamyslieť a pýtať sa seba a druhých, ako to vlastne ten Ježiš myslel a čo z toho pre nás vyplýva...)
   Túto fázu v duchu nazývam hľadaním „nosného bodu“. Niekedy sa určitá pasáž z Evanjelia skutočne nedá sprostredkovať deťom ako celok. Vždy sa však dá vybrať čo len jedna veta a cez ňu poukázať na posolstvo a význam celého príbehu. Typickým príkladom je úryvok z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 16, 1-13) o nepoctivom správcovi. Deťom sa dá len s ťažkosťami vysvetliť pointa príbehu o znižovaní dlžobných úpisov. Veľmi pekne sa však dá rozviesť záverečná myšlienka: „Kto je verný v maličkosti, bude verný aj vo veľkej veci.“
   Práca s biblickým textom môže byť naozaj veľmi tvorivá a rôznorodá. Možností, ako ho deťom priblížiť, je nespočetne veľa: od biblických divadielok cez interaktívne rozhovory formou otázok a odpovedí, plnenie rôznych úloh, kvízov až po výtvarné stvárnenie, maľovanky, komiksy, skrátka, fantázii sa medze nekladú.
   Dobré námety a praktické pomôcky pre katechézy s deťmi možno nájsť na českej kresťanskej stránke www.kanan.cz (katecheze na neděli). Zoznam detských piesní a ukazovačiek zas na www.spievatko.sk.
   Z môjho pohľadu je najdôležitejšie, aby všetko nezostalo na pleciach jednotlivca. Vždy treba pomôcť napríklad s výrobou rekvizít, vytvorením jednoduchej osnovy scenára, s hudobným sprievodom. Ja osobne si dodnes s dojatím spomínam na staršiu (už zosnulú) farníčku, ktorá nám ušila bábku anjela, čo s deťmi spieva pesničky. Tiež ma veľmi teší, že viacerí muži od nás z farnosti ochotne zahrajú napríklad Ježišových učeníkov alebo iné biblické postavy.
   Tieto detské sväté omše, najmä ich príprava, pomáhajú aj mne v hlbšom prežívaní konkrétneho úryvku z Evanjelia. A keďže „scenáre“ vymýšľame viacerí, často ma osloví a obohatí práve ich uhol pohľadu. Aj v tomto prípade sa mi potvrdzuje, že keď si niekedy naivne myslím, čo všetko „robím“ a „dávam“ Bohu, v skutočnosti On robí a darúva mne.
   Na záver ešte uvádzam niekoľko praktických ukážok, ako sa dá tvorivo pristupovať k podobenstvám a úryvkom z Evanjelií:
   Lk 14,1.7-14 Prvé a posledné miesto: Pyšný hosť (žena alebo muž) sa vystatuje pred deťmi, prečo je práve on na hostine dôležitý... Hostiteľ ho však zosadí a povolá na jeho miesto dieťa...
   Lk 13,24 Tesná brána: Dospelý (alebo dieťa) sa snaží vojsť cez „bránu do neba“. Má však batoh plný nepotrebných vecí. Až keď ho zloží, podarí sa mu prejsť cez úzku bránu...
   Lk 24,1-12 Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania: Na Veľkú Noc sme prerozprávali príbeh vzkriesenia z pohľadu odvaleného kameňa. Kameň sme vyrobili technikou kašírovania, primaľovali sme mu tvár, jedna z nás zaň rozprávala, keď ho kotúľala pred očami detí... (pozri foto)
   Každý jeden príbeh Evanjelia poskytuje možnosti názorného stvárnenia pre detského diváka. Treba na to len malú prípravu vopred. Naše deti si túto „prácu navyše“ rozhodne zaslúžia a ona prinesie ovocie v ich životoch i neskôr.

Zdenka Šujanová