Modlitba rodiča

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad naše deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojím milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Chráň ich myseľ, srdce a vzťahy a uzdrav svojou láskou všetky zranenia ich duše. Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého.


Vyprosujem im radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a plnenia povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Požehnaj ich duše šťastím a všetkým potrebným pre život. Žehnám ich v Tvojom mene, aby boli zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba s celou našou rodinou.


Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti a odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote – nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky. Amen.

Prosba nastávajúcej matky

Pane Ježišu, vrúcne Ťa prosím za dieťa vo svojom lone. Ty si mi dal nesmierny dar nového života v mojom živote. Pokorne Ti ďakujem, že si si ma vyvolil za nástroj svojej lásky. Pomôž mi v tomto čase očakávania, aby som sa zverila do Tvojej svätej vôle. Daruj mi srdce čistej, silnej, obetavej matky, naplnené živou a úprimnou vierou. Obetujem Ti svoj strach, ale i obavy a želania svojho dieťaťa. Daj, aby prišlo na svet zdravé, a uchráň ho pred každým nebezpečenstvom pre jeho dušu. Amen.