Platobné karty v zahraničí

Použitie platobnej karty v zahraničí má mnohé výhody, ale zároveň niektoré nástrahy, ktorých sa treba vyvarovať.


Druhy platobných kariet
Najprv by sme si mali uviesť, že existujú debetné neembosované, debetné karty embosované a kreditné karty.


Debetné karty neembosované (ploché)
Debetné karty neembosované sú karty ako Maestro a Visa Electron, čiže nemajú vystupu-júce písmenka. Tieto karty sa vyznačujú tým, že na každú transakciu treba použiť PIN (Personal Identification Number) kód. Čo sa týka použitia týchto „plochých“ kariet v zahraničí – tak sa dajú použiť na výber hotovosti v bankomate a je možné, že sa budú dať použiť pri nákupe u niektorých obchodníkov hlavne v Európe, keď obchodník má PIN číslo terminál. Ale na použitie týchto kariet u obchodníka by som sa veľmi nespoliehala. Tieto karty sa pravdepodobne nebudú dať použiť na platbu ubytovania v hoteloch.


Debetné karty embosované (vystupujúce)
Debetné karty embasované – čiže tie s vystupujúcimi pís-menkami, sú napríklad Mastercard alebo VISA. Tieto karty sa dajú použiť na výber hotovosti v bankomate a pri výbere hotovosti v bankomate treba použiť PIN kód. Ale tieto karty sa dajú, samozrejme, okrem toho použiť na akýkoľvek nákup v obchode alebo aj na zaplatenie ubytova-nia v hoteli. Pri nákupe u obchodníka alebo v hoteli potom použitie tejto karty nevyžaduje PIN kód, stačí podpis zákazníka – jediné, čo je potrebné, je mať dostatočnú hotovosť na účte. Okrem toho sa embosované karty dajú väčšinou použiť na nákup na internete, ak ste sa vy (čiže klient banky) dohodli s bankou na použití tejto karty aj na nákup na internete.


Kreditné karty
Kreditné karty tiež môžu byť od spoločnosti VISA alebo Mastercard, ale vydávajú ich napríklad aj spoločnosti American Express alebo Dinersclub. Rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou je ten, že pri debetnej karte vlastník karty čerpá vlastnú hotovosť na bežnom účte, pričom pri kreditnej karte človek čerpá úver do dohodnutej výšky a tento vyčerpaný úver musí splatiť väčšinou do jedného mesiaca, inak bude platiť vysoký úrok (okolo 20 %).


Ktorá karta sa dá najviac zneužiť
Z hľadiska možného zneužitia je najbezpečnejšia neembosovaná (plochá) karta Visa Electron alebo Maestro, pri ktorej sa pri každom použití vyžaduje PIN. Samozrejme, táto karta je najbezpečnejšia vtedy, ak človek nestratí peňaženku s ňou a nemá PIN kód napísaný hneď vedľa. Keďže pri použití embo-sovaných (vystupujúcich) debetných alebo kreditných kariet VISA a Mastercard nie je nutné pri nákupe u obchodníka zadať PIN kód, ale treba len podpis vlastníka karty, možné zneužitie týchto kariet pri strate je vyššie.


Ako znížiť riziko zneužitia
Riziko zneužitia karty sa dá znížiť stanovením limitu na výber hotovosti – väčšinou je stanovený limit na deň alebo na týždeň. Na tomto limite sa do-hodne zákazník s bankou pred vystavením karty. Mal by byť taký vysoký, aby umožňoval vlastníkovi použitie karty na obvyklé výdavky v danom čase – deň/týždeň. Pri embosovaných debetných kartách/kreditných kartách odpo-rúčam uzavrieť poistku proti strate/zneužitiu karty. Poistné bude súčasťou mesačného poplatku banke a je rôzne v rôznych bankách – ja osobne platím asi 2 eurá za mesiac na kartu.


Ako správne vyberať hotovosť z bankomatu
Pri výbere hotovosti z bankomatu odporúčam vybrať si bankomat, ktorý je vnútri banky. Vtedy je nižšia pravdepodobnosť, že tento bankomat bude zneužitý. Ak je k dispozícii len bankomat vonkajší, tak by som si asi vybrala bankomat na pokojnejšej ulici. Tiež je lepšie vyberať hotovosť v čase, keď je banka otvorená, v prípade, že vám bankomat kartu „zje“, tak hneď môžete ísť tento stav reklamovať. V každom prípade si pri zadávaní PIN kódu do bankomatu skoro ľahnite na bankomat, aby vám nikto, kto stojí za vaším chrbtom, nemohol pozerať cez plece, a potom ešte odporúčam klávesnicu zakryť ľavou rukou pri zadávaní PIN kódu pravou rukou (alebo opačne, ak ste ľavák). Toto vám zabezpečí, že nikto stojaci okolo vás neuvidí, aký PIN kód ste zadali. Ja osobne som bola v situácii, že v Londýne za mnou stál jeden „občan“ a videl, ako zadávam PIN, nainštaloval na bankomat zariadenie (spinku), ktoré zachytilo moju kartu a tá sa potom v bankomate zasekla. Keďže tento človek mal moju kartu (lebo spinkou ju potom vybral) a asi cez moje plece videl aj môj PIN, potom, samozrejme, vybral peniaze z mojej karty do môjho stanoveného limitu.

 
Čo robiť pri strate/zneužití karty
Pri strate alebo možnom zneužití karty (alebo aj keď sa vám napríklad karta zasekne v bankomate a banka je zatvorená, takže vy sa k nej nedostanete) odporúčam okamžite volať do banky, ohlásiť stratu karty a zrušiť ju. Radím mať číslo na straty kariet v banke nastavené už v mobile. Ja osobne som vtedy v Londýne išla do hotela, ktorý sa nachádzal asi 5 minút pešo od bankomatu. Tento časový úsek využil človek, ktorý zachytil moju kartu v bankomate, a medzitým vybral z môjho účtu 200 libier, teda vyčerpal celý môj limit. Stačilo mu na to päť minút, než som zavolala do banky. Po ohlásení straty/zneužitia karty odporúčam oznámiť krádež/zneužitie na miestnej polícii. Toto je nevyhnutné, hlavne keď máte debetnú kartu embo-sovanú alebo kreditnú kartu VISA alebo Mastercard. Bez správy z hlásenia na polícii vám poisťovňa nič nevyplatí, aj keď pravidelne platíte poistné. Ja som mala šťastie a keďže hovorím plynule po anglicky, tak som v Londýne išla na polí-ciu. Pretože krádež kreditnej karty je pre nich malý zločin, čiže prečin, tak sa tým nechceli zaoberať – takže si ma pohadzovali medzi tromi policajnými stanicami. Ale nakoniec som nejaké hlásenie od polície dostala a len vďaka tomuto hlá-seniu som po asi piatich náv-števách banky a vypísaní asi desiatich tlačív nakoniec dosta-la od poisťovne svojich 200 libier späť.


Ako sa správať pri použití karty u obchodníka
Pri použití karty embosovanej debetnej alebo kreditnej u obchodníka, hlavne v reštaurácii, dbajte na to, aby obchodník neodišiel s vašou kartou niekam inam. Požadujte, aby priniesol platobný terminál k vášmu stolu, alebo s ním choďte k pokladni. Keby obchodník odišiel s vašou kartou na dlhší čas, tak môže odpísať číslo karty a meno klienta a prípadne kartu zneužiť.


Platba kartou na internete
Pri platbe kartou na internete vždy dbajte na to, aby tam bola informácia, že transakcia kar-tou je špeciálne chránená. Ok-rem zadania dát, ako je meno vlastníka karty, číslo karty, obdobie trvania karty, je nutné väčšinou zadať takzvané CSV číslo, čo je posledné trojčíslie na zadnej strane karty. Odporúčam nikdy neposielať uvedené dáta o platobných kartách cez e-mail, lebo teoreticky potom môže byť e-mail preposlaný niekomu inému a neskôr môže byť táto platobná karta zneužitá pri transakcii na internete, o ktorej vy nič nebudete vedieť.


Ako si kontrolovať platby kartou
Pri pobyte v zahraničí na dlhší čas si dajte posielať informácie o platbách platobnou kartou SMS správou na svoj mobil alebo by ste potom mali mať internetové bankovníctvo a pravidelne si kontrolovať transakcie na svojom účte.

 
Tak čo, vydať sa s platobnou kartou do sveta?
Keďže ja som veľa cestovala kvôli práci, ale aj súkromne, tak vám môžem potvrdiť, že je bezpečnejšie mať platobnú kartu ako väčšiu sumu v hotovosti. Kto nemá platobnú kartu vôbec (debetnú embosovanú alebo kreditnú), potom je alternatívou mať platobné šeky namiesto veľkej hotovosti. Ale to by bol námet na osobitný článok…


Cestovať/necestovať?
Takže vám prajem pevné nervy, dobrý žalúdok… Ale aj tak sa cestovať vyplatí, len človek musí byť pri transakcii s peniazmi v akejkoľvek forme – hotovosť, platobná karta, šeky – opatrný. A potom si skutočne môže to cestovanie užiť. Prajem príjemnú dovolenku!

Jana Capri