Témou je materstvo. Otrepané? Dúfame, že nie.

Veď v Európskom parlamente na nás číhajú novinky. Dočítate sa hneď v prvom článku témy. (str. 4-6) Ideológia gendra (čítajte džendra) bude postupne členským štátom EU ponúkať či vnucovať ideu, že nie je podstatné, či sa narodíme ako muži a ženy, ale náš vlastný výber, ako sa cítime a ktorú rolu chceme hrať. Tendencie smerujú k tomu, že už sa ani pohlavie nebude smieť vpisovať do formulárov, ako je tomu pár rokov s národnosťou. Nehovoriac o pripravovaných osnovách vplývania na deti v škôlkach a ZŠ.

Ale v Európskom parlametne máme aj svojich prorodinných zástupcov – ich aktivity nájdete v oznamoch. (str. 57)

Materstvo je prirodzene biologické (str. 7-9, 20),
ale aj náhradné, zahrňujúce adopciu, pestúnstvo i profesionálne rodičovstvo. (str. 10-13),
taktiež duchovné, o čom hovorí článok Cesta úplného zasvätenia. (str. 14-15).
I slobodné ženy, čakateľky na manžela, majú viac možností, kde sa naplní ich túžba venovať sa deťom. (str. 18-19, 24, 25) Čiže toto vydanie Miriam je určené aj slobodným.

Prinášame vám 2 rozhovory. Jeden s lekárkou, docentkou Ostatníkovou, skúmajúcou mužský a ženský mozog (Rodina str. 29-32), druhý so súčasnou slovenskou maliarkou Sadovskou, autorkou obrazov svätých. (str. 26-28, + zadná obálka)

A tiež je tu 2. časť kurzu zdravého životného štýlu s receptom chutného zdravého obeda. (str.53-54)

K čoraz častejším zdravotným problémom patrí bolesť chrbta. Ako jej predchádzať i ako ju liečiť, sa dozviete z článku Škola chrbta. (str. 50-52)

Pre tie, ktoré majú chuť a čas, je tu ďalší tip pre šikovné ruky a fantáziu. Vyrobte si plastický lepený obrázok. (str. 55)

A ak sa chystáte v lete aj do zahraničia, nezabudnite si pribaliť platobné karty. O ich správnom a bezpečnom používaní píšeme na str. 48-49.

Avšak cez dovolenku je iste najdôležitejší relax. Ako k nemu môže prispieť voda, sa dočítate na str. 46-47.

Pre milovníkov reportáží z ciest, na ktoré sa nie každej podarí reálne dostať, máme strhujúce zápisky z Indie, ako ju dnes vidí  slovenská dokumentaristka Marta. (41-44)

Číslom 2  zavádzame novú rubriku – Priestor pre duchovného. Otvárajú ju slová katolíckeho kňaza. (str. 40)

A že k životu rozhodne patrí i humor, sa presvedčíte v úplnom závere. (58)

Dočítania v septembri.

Úvodník

Drahé naše čitateľky,


   v čase, keď píšem tento úvodník, sedí vedľa mňa v kresle moja 90-ročná babička, v kuchyni vyvára dobroty moja mamička a ja sama mám občas na kolenách, občas pri babičke a občas v kuchyni pri maminke svoje dieťa. Sedíme tu, v našom dome, tri mamy, každá so srdcom, ktoré už niečo zažilo a stále zažíva. Jedna vojnu, druhá totalitu a tretia moderný svet. Jedna porodila osem detí, ďalšia pri dvoch deťoch postavila s manželom dom a tú tretiu sa svet snaží nahovoriť na „báječný život bez detí“. Dieťa, mama, babička, prababička. Aké inšpirujúce! Ja vidím materstvo pestro, bolestne, radostne, neuveriteľne obsažne a zdá sa mi, že ho vlastne neviem vystihnúť. Lebo materstvo nie je len mať deti. Zahŕňa milión ďalších malých či väčších úloh, obiet, výziev, snov, sklamaní, ale aj nádejí. Materstvo – slovo tak často skloňované, uznávané, ale aj zaznávané. Mnohé ho zažívate deň čo deň, iné sa naň chystáte, plánujete a tešíte sa na naplnenie svojho života, ďalšie ho prežívajú aj v inej než len v telesnej podobe – po duchovnej stránke. Ponúkame vám pestrý pohľad na materstvo, ktoré ide ruka v ruke s otcvostvom.
   Krásne chvíle s Miriam vám želá

 

Andrea Vaňová