Ďakujeme za:

- Božiu lásku, že On nás má rád také, aké sme
- ľudí okolo nás, ktorí nám pomáhajú zdolávať naše životné skúšky a prekážky
- zaslanie vyplneného dotazníka a za podnety a návrhy tém, za tipy na vylepšenie Miriam

Modlime sa za...

- aby sme sa dokázali zbaviť falošných pocitov viny a sebaobviňovania
- aby sme sa neporovnávali s druhými
- aby sme prijali Božie odpustenie a milosti a nechali sa hýčkať v Jeho náručí
- aby sme vedeli preukázať milosrdnosť voči blížnym, ktorí zlyhali, dokázali im pomôcť a snažili sa ich pochopiť
- aby v rámci cirkví vznikali projekty pre pomoc rozvedeným a opusteným ľuďom