Cenacolo – nádej pre závislých

Poznáte narkomana alebo človeka, čo nezvláda tento život (iným spôsobom závislosti)? Poznáte rodiny, ktoré takáto bolesť jedného z ich členov ničí a nevedia nájsť cestu z bludného kruhu? Možno pomôžete nielen modlitbou, ale aj informáciami...

O komunite Cenacolo, jej idei, živote a ľuďoch nám porozprávala Jana, ktorá v komunite prežila nejaký čas ako dobrovoľníčka.
„Oslovilo ma, že dokázali z úplných bezdomovcov, ktorí boli už vyhodení na pokraj, urobiť úžasných ľudí.“

Zakladateľkou diela je rehoľná sestra Elvíra Petrozzi, ktorá pocítila volanie pracovať hlavne s drogovo závislými a so stratenými mladými ľuďmi, žiť pre nich a milovať ich. V mestečku Saluzzo v severozápadnom Taliansku dostala k dispozícii ruinu starého domu. Spolu s ďalšími sestrami a niekoľkými narkomanmi ho opravili a tak vznikol v roku 1983 prvý dom komunity Cenacolo.
Dnes je už na svete vyše 50 komunít, v ktorých je viac ako 1 600 chlapcov a dievčat. Komunity sú delené na mužské, ženské a spoločné. Dorozumievacím jazykom je taliančina. Veľkosť komunity závisí od veľkosti domu, v ktorom sa nachádza, počet členov je zväčša od 15 do 50. „Každý dom je úplne iný, prostredie je iné, v každom dome sa niečo iné deje. Domy sa líšia od práce až po vizáž,“ vysvetľuje Jana. Okolo domov sú polia, ktoré komunita obrába, alebo chovajú dobytok a každý dom má nejakú dielňu, kde sa niečo vyrába – od pekárenských výrobkov až po stoličky. Komunita žije z toho, čo vyrobí a predá a z darov. „Stále tam chodia nejakí ľudia, ktorí nosia potraviny, oblečenie, čokoľvek. Alebo prídu len tak na kávu. Sú radi, že môžu pomôcť.“
Cenacolo, čo v preklade znamená večeradlo, je síce kresťanská komunita, ale je otvorená pre všetkých – neveriacich i tých, ktorí prešli rôznymi sektami. Zmyslom je pomôcť narkomanom naučiť sa žiť, naučiť sa disciplíne. Pred vstupom do komunity musia absolvovať niekoľkomesačnú prípravu (kolokviá), ktorej súčasťou je aj detoxikácia, čiže do komunity vstupujú už čistí. Dôležitá je aj modlitba – nového člena pred vstupom do komunity, ale aj samotnej komunity za tohto člena.
V komunite je prísna disciplína. „Najdôležitejšie je zriekanie sa. Narkoman mal predtým všetko. Na čo si spomenul, to mal.“ Ale na druhej strane tu vládne veľká láska: „Je úžasné, že keď máš problém, dajú ti na posteľ nejaký pekný obrázok, kvetinku alebo nejaké povzbudenie. Teda je tam aj gesto lásky, nie je to iba tvrdé ako na vojne.“ Každý, kto sem príde (či narkoman, či dobrovoľník) dostane svojho anjela strážneho. Väčšinou sú nimi bývalí narkomani, ktorí už poznajú pravidlá komunity. Anjel sa za svojho klienta úplne obetuje, je s ním stále, spolu pracujú, jedia, rozprávajú sa... „V komunite nemôžeš žiť vo svojom svete. Tam ide o to, aby rodina bola pokope. Aj ich idea je taká, že nikto nemôže byť nikdy sám. Pre niektorých je to veľmi ťažké. Na to sa však pripravujú.“
Mladí sú v komunite niekoľko rokov, základné obdobie je tri roky. Často odtiaľ ani nechcú odísť. „Sú tam šťastní.“

Keďže aj na Slovensku žije veľa narkomanov, bola túžba založiť komunitu aj u nás. Od roku 2007 funguje slovenský dom Cenacolo pre chlapcov v Kráľovej pri Senci na západnom Slovensku. Pravidelné stretnutia narkomanov a ich rodičov bývajú každý týždeň v Piešťanoch. Pre pomoc závislým a ich rodinám je najlepšie, aby sa s komunitou Cenacolo najprv zoznámili rodičia, manželia, najbližší ľudia. U nás na Slovensku je potrebné, aby títo absolvovali povinne tri piatkové rodičovské kluby. Mladého muža alebo mladú ženu, ktorí majú problémy žiť svoj život (teda nielen závislí), môžu pozvať do klubu, ale nie je potrebné nútiť ich na účasť. V tejto fáze i v ostatných fázach tohto procesu rozhodujú rodičia o sebe, a nie o svojom dieťati (resp. partnerovi). Po dôkladnom zvážení a získaní informácií mu vyberú typ zariadenia, v ktorom, ak sa rozhodne hľadať pomoc, mu budú pomáhať. Rodičovské kluby sa stretávajú každý piatok (okrem Veľkého) o 19.00 hod. v klubovni č. 9. základnej školy na ulici F. E. Scherera 40, na sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch. Ostatné, podrobnejšie informácie dostanete v klube. Ak chce prísť sám mladý človek, ktorý rieši svoje problémy, bez rodičov, môže pokojne prísť.

Redakcia
Viac informácií o komunite a potrebné kontakty nájdete na stránke www.cenacolo.sk