Modlime sa za:

Vzbudenie túžby po poznaní pravého Boha u každého človeka


Veľkorysosť a pokoru v prístupe k ľuďom iného vierovyznania


Odhalenie modiel v našich životoch a silu s nimi skoncovať