Zavedenie eura - základné fakty

Kedy bude na Slovensku zavedené euro?

Euro, ako národná mena, bude na Slovensku zavedené 1. januára 2009. Od tohto dňa začne platiť euro ako zákonné platidlo v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu. Zavedenie eura sa uskutoční podľa scenára „veľký tresk“ (Big Bang) - nová mena bude zavedená bez prechodného obdobia.

Ktoré krajiny v eurozóne?

Krajiny eurozóny, v ktorých je možné platiť eurom sú (k 30. aprílu 2007):
Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Slovinsko a Taliansko.
Euro ako zákonná mena sa používa aj v týchto krajinách, ktoré nie sú súčasťou eurozóny: Monako, Vatikán, San Maríno, Andorra, Čierna Hora a Kosovo.

NBS v roku 2004 vyhlásila verejnú anonymnú súťaž na výtvarné návrhy národných strán slovenských euromincí. Najlepšie návrhy predložila verejnosti v celonárodnej ankete. Vybrané boli tri motívy.

Zadná strana slovenských euromincí

Dvojkríž na trojvrší:                         Bratislavský hrad:                                   Kriváň:

                    

2 eurá               1 euro                50 centov    20 centov   10 centov          5   centov

 

2 centy   1 cent

Eurobankovky sú úplne rovnaké v celej eurozóne. Neodlišujú sa národnou stranou, tak ako je to u euro mincí.

Mýty a fakty o eure

Mýtus: Keď si nestihnem zameniť slovenskú hotovosť za eurá do konca roka 2008, prídem o ňu.

Fakt: Mince si môžu občania vymeniť v komerčných bankách pol roka a v Národnej banke Slovenska (NBS) päť rokov po zavedení eura. Banky budú slovenské bankovky zamieňať za eurá do konca roka 2009, NBS neobmedzene.
Do 16. januára 2009 bude navyše možné v obchodoch platiť slovenskými korunami. Obchodníci však budú vydávať už len v eurách.
Platenie kartou je najjednoduchšie, aj preto je vhodné vložiť si ešte do konca roka 2008 peniaze na účet v banke, kde sa automaticky prevedú na eurá. Je to navyše bezpečnejšie než mať peniaze doma.

Mýtus: Naše úspory sa prechodom na euro znehodnotia.

Fakt: Úspory zostanú nezmenené, iba sa prepočítajú na eurá. Banky pri prepočte použijú jednotný kurz – tzv. „konverzný kurz“. Približne v polovici roka 2008 ho stanoví Rada EÚ.
Ak má niekto doma vyššiu hotovosť, odporúčame mu vložiť ju do konca roka 2008 na účet v banke – ušetrí si tak starosti so zámenou za eurá. 

Mýtus: Bankomaty budú v čase prechodu na euro nefunkčné z dôvodu zmeny systému.

Fakt: Bankomaty budú fungovať. Do 31. decembra 2008 budú vydávať slovenské koruny a od 1. januára 2009 eurobankovky.

Mýtus: Klienti bánk si budú musieť po 1. 1. 2009 znovu nastaviť trvalé príkazy v bankách.

Fakt: Banky urobia všetko automaticky a bez poplatku. Klienti bánk si po prechode na novú menu nebudú musieť meniť trvalé platobné príkazy ani súhlasy s inkasom. Nezmenia sa ani čísla účtov či platobné karty.

Mýtus: Občania čerpajúci úver v banke či splácajúci lízing v korunách budú musieť po 1. 1. 2009 podpísať novú zmluvu.
 
Fakt: Klienti po prechode na euro nemusia chodiť do banky ani nič podpisovať. Banky urobia všetky potrebné kroky automaticky a bez poplatku. Náležitosti zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou sa teda nezmenia. Nesplatená časť korunových úverov, lízingu a pod. sa k 1. januáru 2009 automaticky prepočíta na eurá konverzným kurzom, čiže klienti budú platiť ekvivalent hodnoty v korunách. Ešte pred 1. 1. 2009 dostanú z banky aktuálnu informáciu o svojom úvere – v obidvoch menách.

Mýtus: Euro nám skomplikuje život.

Fakt: Ako na každú zmenu, aj na euro si budeme zvykať. Prinesie nám viaceré výhody: Odpadnú napríklad poplatky a starosť s výmenou peňazí pri ceste do členských krajín EÚ. Porovnanie cien tovarov a služieb u nás a v zahraničí bude pre nás jednoduchšie. Výhodou pre firmy bude odstránenie kurzového rizika voči euru a súčasne mierne zníženie  tohto rizika oproti iným menám.
Výzvou bude napríklad to, že budeme nosiť viac mincí.

Mýtus: Euro prinesie zdražovanie.

Fakt: Euro nie je dôvod na zdražovanie. Obchodníkov bude kontrolovať obchodná inšpekcia a iné inštitúcie. Pri podozrení z neetického správania sa budeme môcť obchodníkov oznámiť na „čiernu listinu“. Viaceré významné spoločnosti podpísali etický kódex, v ktorom sa zaväzujú, že nebudú z dôvodu zavedenia eura zvyšovať ceny. Počet firiem, ktoré tento kódex podpísali, neustále rastie.
Od stanovenia konverzného kurzu (v júni alebo v júli 2008) budú mať obchodníci povinnosť uvádzať ceny v korunách aj v eurách. Ide o tzv. duálne oceňovanie, ktoré bude povinné až do konca roka 2009. Budeme si teda môcť skontrolovať správne použitie konverzného kurzu a tiež ľahšie si zvyknúť na nové ceny.

Mýtus: Nebudeme vedieť, koľko má čo stáť v eurách.

Fakt: V období júl 2008 až december 2009 budú ceny všetkých tovarov a služieb uvádzané v korunách aj v eurách. V oboch menách budeme dostávať aj výplatné pásky.
Ako to bude pri často využívaných bankových službách:
Žiadosti, tlačivá a príkazy na vykonanie bezhotovostného prevodu, ktoré vypĺňajú klienti, budú iba v jednej, oficiálne platnej mene.
Výpisy pre klientov budú obsahovať zobrazenie hodnôt aspoň počiatočného a konečného zostatku na účte v korunách aj v eurách.
V oboch menách bude zobrazená aj suma výberu na potvrdenke z bankomatu.
V internetbankingu, homebankingu, sms bankingu a pod. nemusia banky uvádzať sumy v korunách aj v eurách. (Slovenská sporiteľňa v apríli 2007 ako prvá banka na Slovensku dobrovoľne zaviedla vo svojom internetbankingu zobrazovanie v korunách aj eurách.)

Zdroj: Slovenská sporiteľňa