Modlime sa za:

    *  Slobodných a slobodné, hľadajúcich svojich životných partnerov. Pane, požehnaj ich hľadanie, poteš ich srdcia a naplň životy.

    * Manželstvá, ktoré prežívajú ťažké časy a krízu vzájomnej lásky. Pane, ochraňuj ich srdcia, posilňuj ich mysle a bráň ich pred útokmi nepriateľov.

    * Opustených, osamotených a chorých, odkázaných na službu ich blížnych. Pane, otvor nám oči a srdcia, aby sme vnímali, kde môžeme byť sami nástrojmi tvojej lásky.

    * Ženy a mužov, nevážiacich si počatý život. Pane, dotkni sa ich srdca, aby pochopili, aký veľký zázrak nám v deťoch dávaš.

    * Manželov, túžiacich po deťoch a ich doteraz nenaplnenej túžbe. Pane, zhliadni na nich a požehnaj ich.

    * Tvorcov a čitateľov Miriam, aby boli otvorení Duchu Svätému pri šírení tvojho slova na Slovensku.

    * Našu krajinu, zmietajúcu sa v kríze ducha. Žehnaj duchovným, politickým a kultúrnym predstaviteľom, ochraňuj nás všetkých a veď po tvojej ceste.

    * Pane, prosíme ťa za tvoju nevestu Cirkev, aby bola jednotná a aby skutky každého jedného z nás svedčili o našej vernosti tebe.