Ako platiť, no nepreplácať?

Prv, ako si založíte účet

   1. porovnajte si poplatky za vedenie účtu (ide o mesačný poplatok za vedenie účtu) a za prevádzanie jednotlivých operácií (vkladov, výberov či prevodov peňazí z účtu na účet), a to vo viacerých bankách či poisťovniach (dnes totiž môžete mať zaujímavo zúročované peniaze i v niektorých poisťovniach).

      Podľa toho, či ste napríklad študent alebo dôchodca, môžete mať výhodnejšie poplatky  
      v jednej finančnej inštitúcii oproti druhej.

   1. okrem poplatkov je dôležité sledovať, aké úroky sú vám pripisované na vaše peniaze v jednotlivých finančných inštitúciách.

Vyššie úroky môžete získať, zvyčajne ak máte finančné prostriedky viazané v banke na určité časové obdobie (mesiac,1/4roka,1/2 roka,1,2,3 roky i dlhšie).
           Ak máte voľné finančné prostriedky – teda peniaze, ktoré nepotrebujete mať kedykoľvek, či už výberom cez bankomat alebo priamym výberom v banke k dispozícii, určite zvážte ich možnosť uloženia v banke alebo poisťovni za vyššie úroky.

Pozor na tzv. balíčky služieb = paušálny mesačný poplatok za vedenie účtu v banke. Vždy sa presvedčte, aké sankcie by vás čakali, keby ste sa takýto balíček služieb rozhodli na svojom účte zrušiť. V niektorých bankách je to možné iba za súčasného zrušenia účtu – teda „balíček služieb“ nie je možné odvolať, iba ak pri zrušení účtu.

Základná otázka pri zakladaní účtu:
Potrebujem účet na časté vklady a výbery alebo potrebujem uložiť peniaze na dlhší čas?

   1. ak sa jedná o ukladanie peňazí na dlhší čas, rozhodujúcim kritériom by mali byť predovšetkým pripisované úroky
   2. ak potrebujete robiť na účte časté operácie (vklady, výbery, prevody z účtu na účet), je dôležité všímať si poplatky za tieto úkony.

V ktorej finančnej inštitúcii si založiť účet?
Ak máte veľkú sumu finančných prostriedkov (blížiacu sa k pol miliónu), treba ju uložiť v stabilnej  finančnej inštitúcii historicky veľmi dlhodobo pôsobiacej na finančnom trhu. Prípadne zvážiť rozdelenie tejto čiastky do dvoch finančných inštitúcií. Odporúčam v takejto situácii poradiť sa s finančným poradcom.
Ak sa jedná o ukladanie menšej finančnej čiastky, s ktorou potrebujete často operovať, môže zohrávať rolu i dostupnosť pobočky finančnej inštitúcie pre vašu osobnú návštevu. Veľkou pomôckou, ktorá vám veľmi ušetrí čas, je možnosť využitia internetu či mobilu. V takom prípade nepotrebujete osobne navštíviť finančnú inštitúciu a z pohodlia domu zistíte:

   1. stav na vašom účte,
   2. či vám prišli peniaze na účet,
   3. či odišli peniaze napríklad za úhradu nájmu alebo iné vami zadané trvalé či inkasné príkazy,
   4. môžete zadať príkaz na odchod peňazí z vášho účtu na iný účet.

Ak chcete využívať internet či mobil na tieto účely – povedzte túto požiadavku:

   1. pri zakladaní účtu
   2. dodatočne tak môžete urobiť i predložením požiadavky vo finančnej inštitúcii už aj na doteraz existujúci váš účet

( V takomto prípade vám budú poštou doporučene doručené prístupové kódy, ktoré vám umožnia bez navštívenia pobočky narábať s vaším účtom. Tento spôsob vám šetrí nielen čas, ale i peniaze. Poplatky sú podstatne nižšie ako pri osobnom zadávaní požiadavky na pobočke finančnej inštitúcie.)
                       
Poznámka – vysvetlenie pojmov:
Trvalý príkaz k vášmu účtu (môžete ho zadať, ale aj už existujúci zrušiť i cez mobil alebo internet) znamená, že ste zadali príkaz, aby banka z vášho účtu pravidelne posielala konkrétnu finančnú čiastku na iný účet – či už váš alebo napríklad ako splátku úveru.
Inkasný príkaz k vášmu účtu  znamená, že dávate súhlas, aby iná inštitúcia (napríklad elektrárne, mobilný operátor a podobne) pravidelne sťahovali či už stále rovnakú čiastku z vášho účtu alebo napríklad výšku mesačného poplatku za telefonovanie podľa toho, koľko ste za mesiac pretelefonovali).

Ing. Eliška Madžová