Modlime sa za:

- kresťanských umelcov, aby mali inšpiráciu z Ducha a tiež prostriedky na živobytie a mohli sa pokojne venovať svojej tvorbe,
- za seba, aby sme objavili dary a talenty, vložené do nás, uverili im a nachádzali cestu, ako ich rozvíjať a používať,
- za odvahu priznať si, že i ja sama som tvorivá, lebo ma stvoril Boh na svoj obraz,
- za vlastnú kreativitu v oblastiach, kde žijem: v rodine, v práci, vo vzťahoch i v myslení.