Tvorivosť

Slovíčko tvorivosť ma lákalo už dávno. Hádam prvýkrát som sa nad jeho významom začala zamýšľať pri písaní diplomovej práce, ktorá bola z oblasti didaktiky vyučovania nemeckého jazyka. Téme tvorivosti som venovala aj celú jednu kapitolku. Nebavilo ma poodpisovať múdrosti z publikácií iných autorov, teda zaoberať sa niečím už hotovým, stálym, málo premenlivým. A vo vyučovaní akéhokoľvek predmetu sa neustále čosi mení, vyvíja, učiteľ musí reagovať spontánne, mať poruke dostatok kreatívnych nápadov, veď ak nevyjde plán A a ani B (často zásahom žiakov), mal by vytiahnuť z rukáva aj plán C. Hodina musí predsa zostať užitočnou a zaujímavou! Sama som si ako žiak vážila tvorivých učiteľov. Nuž aj ja som sa túžila stať tvorivou učiteľkou. Teda od teoretických úvah o kreativite v diplomovke som prešla do školskej praxe. Vymýšľať si literárne diela autorov sa nedá, ale dajú sa vymýšľať či vytvárať metódy, ako tie diela žiakom priblížime. Nuž som hľadala všemožné cesty. No najviac som sa vyhrala na hodinách nemeckej konverzácie. Snažila som sa prinášať obmeny cvičení, komunikačných príležitostí, zamestnávala som tínedžerov cvičeniami podporujúcimi ich tvorivosť, zadávala im výrobu projektov a pod. Nie, nepoužívala som len svoje nápady, ale nechala sa inšpirovať naučenými, odporúčanými, avšak vo vlastnom prevedení. Aj v tomto vidím kúsok tvorivosti – previesť načítané odporúčania cez seba do svojej praxe. Profesor Findra, ktorý k nám na seminár štylistiky chodieval úplne s prázdnymi rukami – bez poznámok na papieri, nám hovorieval: „Najväčšia improvizácia predpokladá najväčšiu prípravu.“ Mal na mysli roky štúdia.

A keď som odišla od gymnazistov a prešla do firiem učiť dospelých, otvorilo sa mi nové pole skúmania. Nová výzva stála predo mnou: ako naučiť náš jazyk, taký samozrejmý pre rodenú Slovenku, no taký gramaticky ťažký pre cudzincov. Opäť sa začal lov v zákutiach mozgu. Najviac nápadov som dostala priamo na vyučovacej hodine, ani nie tak pri domácich prípravách. Sám študent ma inšpiroval svojou prítomnosťou, potrebami a neľahkými otázkami, ktoré ma neraz aj zaskočili. Veď odpovedzte niekomu v gramatike na otázku prečo? Pri tomto mohla tvorivosť nasledovať až po pravde. Celkom bezuzdne sa vymýšľať nedá! Mala som rada tiež vytváranie testov a nových kapitol, keďže odbor slovenčina ako cudzí jazyk je pomerne nový a nie sú k dispozícii uspokojivé učebnice. Ak chcete byť dobrý lektor, musíte si vyrobiť vlastné materiály. Čo ale nemám rada – je „tvorivé“ vytváranie profesionálnej tváre pri ľuďoch, ktorí nemajú o štúdium záujem alebo nemajú talent, alebo ani jedno. Vy by ste ich najradšej ....., ale profesionalita vám to nedovolí. Je to predsa platiaci klient. Keď už som takých mala dosť, a teda nemohla ďalej robiť pre mňa zbytočnú prácu, rozhodla som sa pre iný typ tvorivosti – písať články, viesť redakciu, vytvoriť nový časopis. Vyžívam sa v tejto kreatívnej úlohe. Potrebujem však pre ňu kreatívne podnety. Preto vyhľadávam krásu a vnútorné obohatenie. Sýti ma  pohľad na more, potrebujem načúvanie problémom žien, dobrú divadelnú komédiu, ale aj drámu, citové piesne, pohyb do spotenia, perfektné knihy, inšpirujúce filmy, občas historické múzeum a nadovšetko kamarátky. Často ma ale inšpiruje aj vlastná bolesť – nejaký ťažký zážitok.  Na druhej strane viem presne, čo moju tvorivosť zabíja: starosti s úradmi, s peniazmi, s reklamou a distribúciou. Pokiaľ zostávajú na mne, nič nenapíšem. A ja by som tak rada ... aj opäť čosi umelecké. Zase dnes prichádzam s prázdnou hlavou pred Boha – najväčšieho tvorcu a snažím sa počkať na to úžasné spojenie s ním, lebo viem, že u neho iste nájdem leitmotívy, hlbokú myšlienku i jej zaujímavé podanie. Nanovo potrebujem vdýchnutie jeho Ducha (dychu), aby ožila vo mne tvorivá bytosť.

Alena