Ako rozvíjať tvorivosť u detí

Učiteľ i rodič tu môže urobiť veľa. Podľa Torrancea – autora prvých testov tvorivosti, nemá byť odovzdávateľom poznatkov, ale  podnecovateľom učenia sa dieťaťa. To znamená, že vytvára vhodné prostredie a atmosféru, v ktorej dieťa samo hľadá a nachádza riešenia, vytvára si poznatkový systém, doslova sa stáva malým vedcom, bádateľom. Určite si spomeniete na nejaký zážitok z vášho detstva, kedy ste robili rôzne experimenty – či už chemické alebo biologické. Vaša izba sa možno premenila na laboratórium a záhrada na výskumnú stanicu, kde ste pozorovali dážďovky, motýle, kobylky a iné zvieratká. Ak mali vaši rodičia porozumenie pre toto vaše skúmanie, pravdepodobne ste sa veľa naučili a navyše vám až doposiaľ ostala pekná spomienka na tieto skúsenosti. A možno niekoľkí z vás sa doslova „zaľúbili“ do tohto sveta objavovania, takže sa stali vedcami, alebo sa venujete zvieratám či chémii aspoň vo voľnom čase ako svojmu koníčku J.

Na záver ešte zopár veľmi konkrétnych rád pre rodičov a vychovávateľov

    * Rešpektujte neobvyklé otázky detí a pokúste sa ich neodbiť jedným slovom, ale odpovedať na ne primeranou formou – podľa veku  a zrelosti dieťaťa.
    * Rozvíjajte fantáziu detí – napr. kreslením a rozprávaním príbehov, rozprávok. Určite nie televíziou.
    * Dajte deťom najavo, že ich myšlienky sú cenné, hodné pozornosti – rozvíjate tým ich sebaúctu.
    * Vytvorte im priestor na objavovanie tak, ako sme to uviedli vyššie, a prejavte im dôveru vo výsledky ich činnosti.
    * Dajte deťom príležitosť na vlastné hodnotenie ich činnosti, aby si postupne sami začali uvedomovať dôsledky, ktoré z činnosti vyplývajú (týmto sa formuje aj vnútorná motivácia).
    * Ak ste učiteľka, vyhraďte žiakom istú dobu/čas nehodnotenej činnosti a učenia BEZ preverovania výsledkov.

Jana Kunová
odporúčam na rozvoj tvorivosti: Kirst, W., Diekmeyer, U.: Trénink tvořivosti. Praha: Portál, 1998.