KRÁĽOVO TAJOMSTVO

(Ursula Marc – SRN: Geheimnis des Königs, slovenské vydanie Oto Németh 2004)

Kto čítal prvé dva diely o malých zbojníkoch (knižky v  zelenom a červenom), nenechá si, dúfam, ujsť ani jej tretie pokračovanie (žltú). Tomáš už o čosi podrástol    –    telesne i   duchovne. Pozná lepšie svojho Pána, pozná aj zaľúbenosť do dievčaťa, pozná prvé sklamanie, no nevzdáva sa. Lebo jeho Ocko má opäť pre neho veľkú úlohu.
Od samého začiatku je príbeh poriadne napínavý. Ale veď detský čitateľ potrebuje kopec dobrodružstva.  A my starší? Iste si v knižke nájdeme odpovede na niektoré duchovné problémy. Autorka nám dáva nádherné lekcie o   každodennom používaní Božieho slova, o  neustálom spojení s  veľkým Otcom, ukazuje nám, ako sa modliť i piesňami a cez nežné detaily v nás vzbudzuje zvedavosť a chuť žiť s  Bohom. Keď sa srdcom zapojíme do tohto príbehu, zistíme, že naše nadšenie a   nasadenie môže oživiť Božie slovo v našich mdlých dňoch. Pozoruhodné je, ako sa dajú na 150 stranách nastoliť takmer všetky aktuálne otázky Cirkvi i života človeka na zemi. Tak ako v 1. časti je hlavným motívom nádejna záchranu, v 2. časti   odpustenie, v Kráľovom tajomstve najvypuklejšie vyčnieva Božia túžba po jednote jeho detí. O   nič menšia je alegoricky zobrazená eucharistia ako živá prítomnosť Ježiša medzi nami, schopná zjednotiť, ochrániť a  naplniť pokojom. Napriek úžasnej autorkinej citlivosti nie je trilógia vôbec sentimentálna ani rozprávková, veď už deti sú v nej konfrontované s   bolesťou, smrťou, chorobou, únavou, nebezpečenstvom a   vysokou požiadavkou byť pravdivými - k sebe, k Bohu i  voči druhým. Pre mňa je to čítanie s hlbokým zážitkom. Nebude to tým, že za dielkom stojí Duch svätý?

Alena Ješková